Bunschoten-Spakenburg
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Rolbewuste voorzitter

Voor de Raad van Toezicht van de nieuwe vereniging "Wijzer", voortkomend uit de fusie van VVGO Bunschoten-Spakenburg en VCO Bunschoten zoeken wij een rolbewuste, bevlogen voorzitter van de Raad van Toezicht. Een voorzitter met bestuurlijke ervaring en hart voor het christelijk onderwijs, die wil bouwen aan een professionele vereniging met een sterke governance structuur.

VVGO en VCO Bunschoten

Op 1 januari 2023 zijn VVGO en VCO Bunschoten tot één vereniging gefuseerd met als doelstelling: “zorgdragen voor kwalitatief, hoogwaardig en eigentijds primair onderwijs met een christelijke grondslag”. De nieuwe vereniging bestaat uit 10 scholen en 2000 leerlingen. Door deze bundeling wordt de positie van het protestants-christelijk en het gereformeerd onderwijs in Bunschoten-Spakenburg versterkt, de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd en kunnen er verbeteringen en vernieuwingen worden gerealiseerd in het onderwijs.

Missie van "Wijzer" Bunschoten: “Wij staan midden in de maatschappij: vanuit onze christelijke identiteit leren we onze leerlingen dat zij waardevol zijn in de ogen van onze God en dat zij van betekenis mogen zijn voor mensen om hen heen. We leren onze leerlingen daarom niet alleen lezen, schrijven en rekenen. We dragen ook bij aan de geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling van elk kind wetende dat zij daarmee in de toekomst onze maatschappij vorm zullen geven.”

Voorzitter Raad van Toezicht

Naast de algemene competenties die gelden voor de leden van de Raad van Toezicht (zie functieprofiel) zijn we voor de voorzitter op zoek naar het volgende:

 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • in staat de levensbeschouwelijke identiteit van de vereniging goed over het voetlicht
 • te brengen;
 • heeft visie op de specifieke rol van voorzitter van de vereniging, is “ambassadeur”
 • met daarbij behorend het voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering;
 • heeft natuurlijk gezag en is bekwaam in het hanteren van de verschillende rollen van
 • de Raad van Toezicht;
 • heeft integrerende en verbindende kwaliteiten, diplomatieke vaardigheden en
 • kwaliteiten op het gebied van conflicthantering;
 • is in staat zich te verplaatsen in de positie van het College van Bestuur;
 • is in voldoende mate beschikbaar en heeft geen kinderen op de VCO/VVGO.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

 • reflectief vermogen;
 • relativeringsvermogen;
 • een open en toegankelijke houding;
 • daadkracht en besluitvaardigheid;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Bijzonderheden

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd voor een periode van vier jaar. De tijdsbesteding van de voorzitter is naar schatting 180 uur per jaar. Er is sprake van een vergoeding.

Procedure

 • Reactietermijn tot en met dinsdag 11 april
 • Gesprekken met vertegenwoordigers van de organisatie op vrijdag 14 april
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pandion Leiderschap, Gerard Veldman, 06-83078470. Verder verwijzen we u naar het uitgebreide functieprofiel en de websites van de afzonderlijke verenigingen:
Website VVGO
Website VCO

Uitgebreide informatie

Locatie

Bunschoten-Spakenburg

Publicatiedatum

05.12.2022

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.