Veenendaal
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Open

DIRECTEUR-BESTUURDER

NPV - zorg voor het leven

De NPV stelt zich ten doel vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door persoonlijk advies en toerusting, beleidsbeïnvloeding en vrijwillige thuishulp. De NPV erkent als grondslag de Bijbel – Gods Woord – met de daarin geboden zorg voor het leven. Dit houdt ook in de beschermwaardigheid van het leven van de mens vanaf de conceptie tot aan de dood, en het unieke van de mens geschapen als beelddrager van God. De visie op medisch-ethische vraagstukken is beschreven in de NPV-publicatie ‘Het goede leven’ (2022).

De NPV is een hybride organisatie die enerzijds optreedt als belangenbehartiger. Voor deze taak wil de NPV goed gepositioneerd zijn in netwerken met partners en in de omgeving van politiek en overheid. Anderzijds vervult de NPV een dienstverlenende taak die in het verenigingsmodel wordt vormgegeven door - en in de wisselwerking tussen - de plaatselijke afdelingen en het landelijke bureau. Binnen het landelijke bureau bestaan de taken uit het bevorderen van een plezierig en veilig leef- en werkklimaat, het verbinden tussen de afdelingen en het stimuleren van professionele communicatie naar alle stakeholders.

De opdracht

De NPV bevindt zicht middenin de dynamiek van een veranderende samenleving, kerken die in beweging zijn en een zorgsector die onder druk staat. Op dit boeiende kruispunt van ontwikkelingen en belangen bent u als directeur en boegbeeld verantwoordelijk voor het vormen van gedachtengoed. Over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek om doordenking en duiding vragen. Onderscheidend én verbindend, beslist en beleefd. U zoekt naar mogelijkheden om het verhaal van de NPV onder de aandacht van politiek en overheid te brengen. U ontwikkelt de vereniging naar een beweging die groeit en die aansprekend is voor ouderen en jongeren. Als bruggenbouwer en verbinder heeft u aandacht voor de volle breedte van de achterban en voor duizenden vrijwilligers. U investeert in netwerken en bouwt aan bestaande en nieuwe relaties met ondernemers. Samen met het gedreven management team en de betrokken medewerkers bouwt u aan een professionele organisatie. Van belang zijn het positioneren van het managementteam, de ontwikkeling van de werkprocessen, de beleidscyclus en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Een integrale benadering waaraan de directeur-bestuurder leiding en (mede) invulling geeft. Met gevoel voor governance bent u bovendien betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe bestuursmodel waarin u bestuurlijke eindverantwoordelijkheid gaat dragen.

Het profiel

U bent een actief belijdend christen die wil werken vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Christus. Als boegbeeld bent u het gezicht van de NPV en draagt u de visie en missie uit vanuit een innerlijke overtuiging. U bent deskundig en spreekt met gezag op het gebied van de gezondheidszorg en de medische ethiek. U bent zichtbaar aanwezig, beweegt zich in een breed netwerk en communiceert gemakkelijk en op verschillende niveaus (politiek, beleidsmakers, patiëntenorganisaties, pers, maatschappelijke organisaties).
U bent een interne en externe bruggenbouwer. U weet mensen en organisaties met de NPV te verbinden. U gaat de dialoog aan en neemt initiatieven. U bent overtuigend en weet mensen te inspireren.

Klik onderstaand voor het uitgebreide functieprofiel

Overig

De omvang van de functie is 24 tot 32 uur. Deze aanstelling biedt u eventueel de mogelijkheid om uzelf middels nevenfuncties of andere activiteiten breder te ontplooien en daarmee de NPV te verrijken.

Planning van de procedure (onder voorbehoud)

  • 6 maart 2024: start werving
  • Week 15 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
  • Week 17 2024: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van bestuur en organisatie van de NPV
  • Week 19 2024: kennismaking met voltallig bestuur
  • Week 20 2024: arbeidsvoorwaarden, afronding en benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Veenendaal

Publicatiedatum

06.03.2024

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.