Haaften
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Wittenbergzorg

Wittenbergzorg is een protestants-christelijke zorginstelling met een woonzorgcentrum in Haaften met 65 verpleeg-/verzorgingsplaatsen die daarnaast Zorg aan Huis biedt in de gemeente West-Betuwe. Wittenbergzorg staat voor een breed christelijke identiteit. Vanuit de Bijbelse opdracht voor naastenliefde wil zij zorg bieden aan iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging. De organisatie heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld. Onder leiding van de interim-bestuurder is een transitieproces gestart dat gaat leiden tot een verdere versterking van de kwaliteit van zorg, een gezonde bedrijfsvoering en professionalisering van de organisatie. Wittenbergzorg zoekt daarin actief naar samenwerking met andere christelijke zorgaanbieders in de Zorgalliantie Rivierenland. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om regionale vraagstukken aan te pakken en de ondersteunende processen slimmer, professioneler en met meer continuïteit te organiseren. Kijk voor meer informatie op www.wittenbergzorg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht is zich daarbij bewust van de maatschappelijke opgave en positie van Wittenbergzorg en relevante stakeholders. De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is gericht op een mix van profielen met voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en met de maatschappelijke doelstelling van Wittenbergzorg in het bijzonder. De Raad hecht aan een brede maatschappelijke binding, een functioneel netwerk en streeft naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie subcommissies ingesteld: de auditcommissie financiën, de commissie kwaliteit en veiligheid, en de remuneratiecommissie.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

U heeft affiniteit met zorg en besturen en u heeft een eigentijdse visie op toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en een professionele afstand. U heeft een brede maatschappelijke belangstelling en beschikt over relevante netwerken. Van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht verwachten wij dat die kerkelijk meelevend zijn in één van de protestants-christelijke kerken en de identiteit van Wittenbergzorg onderschrijven en zich conformeren aan het identiteitsstatuut. Naast het hierboven beschreven profiel van de leden geldt voor de voorzitter in het bijzonder dat die:

 • Ruime ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder. Ervaring in de rol als voorzitter en ervaring binnen de zorgsector zijn een pré, maar geen vereisten;
 • Een verbinder is die het groeps- en teamproces in en buiten vergaderingen én tijdens zelfevaluaties op professionele en reflectieve wijze kan leiden en stimuleren. Die ruimte biedt aan alle leden, de dialoog bevordert en vragen stelt. Die samenvat, conclusies trekt en tot besluitvorming komt;
 • Gevoel heeft voor intermenselijke relaties; multidisciplinair met name in de relatie met stakeholders;
 • Een netwerker is die zowel intern als extern gezag geniet en beschikt over goede sociale, communicatieve vaardigheden;
 • Is financieel goed onderlegd en heeft een scherpe blik op de financiering binnen de VVT-sector.

Klik onderstaand voor het uitgebreide wervingsprofiel.

Planning van de procedure

 • 10 september 2022: start werving
 • 1 oktober 2022: einde reactietermijn voor kandidaten
 • 28 september 2022: eerste gespreksronde met consultants van Pandion
 • 18 oktober 2022: tweede gespreksronde met Raad van Toezicht
 • uiterlijk 18 november 2022: afronding en benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Haaften

Publicatiedatum

07.07.2022

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.