Elburg
Meer details
Match criteria

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Zorgverlening Het Baken

Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Met een breed pakket aan diensten op het terrein van welzijn, wonen, zorg en behandeling speelt zij in op de vaak uiteenlopende wensen en behoeften van cliënten. De vraag van de cliënt staat in alle gevallen centraal. Het Baken wil haar cliënten kennen als mens, en de ondersteuning aanpassen aan wat iemand nodig heeft om het leven te leiden zoals hij of zij dat wenst, of van huis uit gewend is. Gastvrij en in de locaties is het leven ‘zo thuis als mogelijk’.

Profiel

U hebt affiniteit met ouderenzorg en u hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en een professionele afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied.
U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U laat maatschappelijke binding zien en beschikt over een breed functioneel netwerk en u kunt in teamverband werken. Bij voorkeur bent u woonachtig en/of heeft u verbinding met de regio waarin Het Baken werkzaam is. Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij dat die christen zijn en daar zichtbaar invulling aan geven in houding, gedrag en waardenoriëntatie. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de grondslag van Het Baken: de Bijbel als Gods Woord, naar het belijden van de Reformatie

Klik op onderstaande knop voor een uitgebreide profielbeschrijving.

Financiën/Vastgoed

In aanvulling op het algemene profiel en gevraagde competenties, geldt voor de portefeuillehouder financiën:
  • Heeft inzicht in en kennis van financieel economische vraagstukken en de financiële continuïteit van de organisatie; is op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgmarkt en de regelgeving en de verschillende financieringsstromen of in staat zich deze zaken snel eigen te maken;
  • Beschikt over expertise op de terreinen financiering, huisvesting, vastgoed, risicomanagement en controlesystemen, informatie- en communicatietechnologie; zorgstelsel, en hierbij betrokken stakeholders (verzekeraars, NZa, VWS e.d.);
  • Heeft ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Is voorzitter van de auditcommissie en is een goede gesprekspartner voor de accountant en weet achter de cijfers te kijken.

Zorg, kwaliteit en veiligheid (op voordracht Centrale Cliëntenraad)

In aanvulling op het algemene profiel en gevraagde competenties, geldt voor de portefeuillehouder zorg:
  • Heeft inhoudelijk en bestuurlijk brede kennis en ervaring op het vlak van de (ouderen)zorg, kwaliteit en veiligheid.
  • Heeft gedegen kennis van de sector in zijn geheel, het zorgstelsel en de markt in en rondom (ouderen) zorg.
  • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit in de zorgsector aan de organisatie stellen, zodat u dit met een constructief kritische blik kan toetsen.
  • Heeft kennis van de inhoud en impact van de kwaliteitskaders in de (ouderen)zorg, audits en inspectie.

Planning van de procedure (concept)

3 juli 2020: start werving
28 augustus 2020: einde reactietermijn kandidaten
7 september 2020: eerste gespreksronde kandidaten met Pandion Leiderschap|
21 september 2020: tweede gespreksronde kandidaten met Zorgverlening Het Baken
28 september 2020: kennismaking beoogde eindkandidaten met OR ,CCR en voltallige RvT en besluit tot benoeming.

Uitgebreide informatie

Locatie

Elburg

Publicatiedatum

03.07.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.