Houten
Meer details
Match criteria

RAAD VAN BESTUUR

Profila Zorggroep

Profila Zorggroep Profila Zorggroep geeft professionele zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Geïnspireerd door het geloof en werkend vanuit de visie dat Jezus ons leert lief te hebben en naar elkaar om te zien. Profila Zorggroep begeleidt ongeveer 1100 mensen op woonlocaties, dagbestedingslocaties, gezinshuizen of ambulant in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. Profila Zorggroep richt zich op mensen met een intensieve, bewerkelijke ondersteuningsvraag. Kijk op: Profila Zorggroep
Onze visie: Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en lef professionele ondersteuning aan mensen met een beperking of psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen hun leven, met de mogelijkheden die zij hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.

Identiteit

De medewerkers van Profila Zorggroep werken vanuit de liefde van God, geïnspireerd door de relatie met God en Gods Woord. Vanuit deze basis bieden ze zorg aan een brede doelgroep van hulpvragers. Zorg door christenen, voor iedereen. Profila Zorggroep werkt vanuit de waarden van het christelijk geloof en laat dit terugkomen in haar zorgmethodiek: Triple C, waarbij niet het probleemgedrag, maar de menselijke behoeften als uitgangspunt dienen. De evangelische identiteit van Profila Zorggroep wordt door de medewerkers, en door de hulpvragers die hiervoor open staan, beleefd door gebed, openingen en vieringen. Een mooi voorbeeld hiervan is de inrichting van een “Bijzondere Mensen Tent” op Pinksterconferentie Opwekking; een tent speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Opdracht

Op 1 januari 2021 is Profila Zorggroep ontstaan vanuit een fusie van EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je Leven. In de aanloop naar de fusie en vanaf de fusie is de organisatie opgebouwd en gestructureerd, is er een portfolio opgebouwd met duidelijke zorgprogramma’s en is er een impuls gegeven aan de zorgkwaliteit door het introduceren van zorgmethodieken zoals Triple C.
Daarnaast is er geïnvesteerd in het opbouwen en uitbouwen van samenwerkingen en netwerken in de zorg, regionaal en landelijk. Om Profila Zorggroep klaar te maken voor de toekomst liggen er de volgende opdrachten:

  • Vanuit de gezamenlijk vastgestelde visie en missie een toekomstbestendige strategie doorvoeren van waaruit duidelijke (portfolio)keuzes gemaakt worden op het gebied van zorgaanbod, samenwerkingen en allianties.

  • Het uitbouwen en verstevigen van de ingezette organisatiestructuur en de zorginhoudelijke ontwikkeling.Interne samenhang en verbinding stimuleren vanuit een gezamenlijke identiteit. Het cultiveren van een professionele cultuur en het stimuleren van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • Focus op een gezonde bedrijfsvoering; verbetering van de financiële positie, verbetering van de informatievoorziening en het ontwikkelen van een geïntegreerde vastgoedvisie.
  • Profila Zorggroep duidelijk profileren, zowel landelijk als regionaal, zowel op aanbod als op identiteit. Profila Zorggroep profileren als aantrekkelijk werkgever

Profiel

Wij zoeken een bestuurder die vanuit een diepgewortelde christelijke levensovertuiging een inspiratie en boegbeeld kan zijn voor Profila Zorggroep. Die wil staan voor zorg met liefde en lef. Een bestuurder met een warm hart voor de kwetsbare mens en aantoonbaar bedrijfsmatig sterk. Die de kernwaarden van Profila Zorg voorleeft en gelooft in het belang van een krachtige organisatie, niet afhankelijk van de top, maar waarin iedereen een rol speelt. U bent in staat anderen te laten excelleren door hen vertrouwen te geven en regelruimte, maar ook kaders en duidelijkheid. Anderen omschrijven u als authentiek, empathisch, integer en transparant en niet bang om kwetsbaarheid te tonen. Hierdoor weet u verbinding te creëren, zowel intern als extern. U bent consistent, koersvast en strategisch sterk, waardeert het geheel van governance en medezeggenschap, bent rolvast en op samenwerking gericht. U heeft ervaring met de volledige breedte van de bedrijfsvoering: financiën, vastgoed, data, en strategische HR. U heeft kennis van het zorglandschap, zorgfinanciën en de uitdagingen die op deze sector afkomen. De ideale kandidaat beschikt over bestuurlijke of strategische leidinggevende ervaring in complexe dienstverlenende organisaties en een academisch denk- en werkniveau. Een netwerk in de zorg is een pré.

Wat biedt Profila Zorggroep?

U wordt onderdeel van een organisatie die met veel passie en gedrevenheid, vanuit het geloof in Jezus Christus, zorg biedt aan kwetsbare mensen. Die de extra mijl wil gaan vanuit de Bijbelse opdracht. U kunt het verschil maken binnen Profila Zorggroep en daarmee ook in de levens van kwetsbare mensen. De rol is ingeschaald in WNT-norm 2023 klasse III.

Planning van de procedure

  • 1 juli 2023: vooraankondiging werving
  • 18 augustus 2023: start werving
  • 16 september 2023: einde reactietermijn
  • 27 september 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants Pandion
  • 13 oktober 2023: tweede gespreksronde kandidaten met betrokkenen van Profila Zorggroep

Optioneel kan een (ontwikkel)assessment ingezet worden.

Uitgebreide informatie

Locatie

Houten

Publicatiedatum

30.06.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.