Barneveld
Meer details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (stakeholders, PR en marketing)

De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school in Barneveld met ruim 300 professionele en betrokken medewerkers die onderwijs bieden aan 1850 leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo. Ook verzorgt De Meerwaarde in samenwerking met (en onder licentie van) MBO-Amersfoort voor ongeveer 180 studenten een aantal mbo-opleidingen op drie locaties in Barneveld. Het fraaie schoolgebouw aan de Rietberglaan is een innovatieve omgeving waar leerlingen op een uitdagende en stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, gewilde vakmensen en actieve burgers. Door christelijk, verbindend, levensecht en toekomstgericht onderwijs ontwikkelen de leerlingen en studenten zich in hun talenten en zelfbewustzijn. Vanuit het adagium: ‘Samen talent ontwikkelen’.

Kijk ook op: De Meerwaarde

Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht is in het kader van waarden gedreven toezicht strategisch partner voor het éénhoofdige College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen, grotendeels samen met het College van Bestuur, zijn er twee commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.
Daarnaast is een evenwicht in diversiteit in deskundigheid van groot belang. Door de omvang en de veelzijdigheid is De Meerwaarde een complexe organisatie. Het onderwijsgeld wordt verantwoord besteed door een juiste balans te vinden tussen de kwaliteit van het onderwijs en een efficiënte organisatie, en een balans tussen verankering in de regio en inbreng van ‘buiten’. Bij voorkeur zijn de volgende expertises in de Raad vertegenwoordigd:

 • bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
 • kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs;
 • ervaring in het bedrijfsleven en (semi)-publieke organisatie;
 • kennis van organisatie-, HRD-, communicatie- en positioneringsvraagstukken;
 • financiële en juridische deskundigheid;
 • kennis van geestelijk leven, jeugd en jeugdwelzijnswerk.

Profiel stakeholders, PR en marketing

Het stakeholderbeleid heeft zich de afgelopen jaren in de organisatie maar ook in de Raad van
Toezicht positief ontwikkeld. De Meerwaarde neemt een stevige positie in, in een heel aantal onderscheiden netwerken in de directe regio van Barneveld. Daarnaast hecht zij aan de borging van dit onderwerp in de Raad van Toezicht door één van de leden te benoemen met het profiel stakeholders, PR en marketing. Voor deze positie zijn wij op zoek naar een nieuw lid:
 • met een ondernemende bedrijfskundige achtergrond en een breed netwerk in het bedrijfsleven van Barneveld en omgeving;
 • met ervaring in het bedrijfsleven en/of (semi)-publieke organisaties en kennis van stakeholderbeleid en organisatie-, HRD-, communicatie- en positioneringsvraagstukken;
 • die contact onderhoudt met externe netwerken en interne stakeholders, zoals de GMR;
 • die deel uitmaakt van de auditcommissie;
 • bij voorkeur woonachtig in of bekend met de regio Barneveld (Eem en Vallei).

Druk op onderstaande knop voor het uitgebreide wervingsprofiel.

Voordracht GMR

De benoeming van dit Lid Raad van Toezicht geschiedt op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR zal is dan ook actief betrokken bij de procedure.

Planning van de procedure

27 maart 2021: start werving
28 april 2021: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
17 mei 2021: tweede gespreksronde met betrokkenen namens De Meerwaarde

Uitgebreide informatie

Locatie

Barneveld

Publicatiedatum

26.03.2021

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.