Barneveld
Meer details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
 • Utrecht
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (finance, control en huisvesting)

De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school in Barneveld met ruim 275 professionele en betrokken medewerkers die onderwijs bieden aan 1850 leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo. Ook verzorgt De Meerwaarde in samenwerking met (en onder licentie van) MBO-Amersfoort voor ongeveer 180 studenten een aantal mbo-opleidingen op drie locaties in Barneveld. Het fraaie schoolgebouw aan de Rietberglaan is een innovatieve omgeving waar leerlingen op een uitdagende en stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, gewilde vakmensen en actieve burgers. Door christelijk, verbindend, levensecht en toekomstgericht onderwijs ontwikkelen de leerlingen en studenten zich in hun talenten en zelfbewustzijn. Vanuit het adagium: ‘Samen talent ontwikkelen’.

Kijk ook op: meerwaarde.nl

Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht is in het kader van waarden gedreven toezicht strategisch partner voor het éénhoofdige College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen, grotendeels samen met het College van Bestuur, zijn er twee commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.
Daarnaast is een evenwicht in diversiteit in deskundigheid van groot belang. Door de omvang en de veelzijdigheid is De Meerwaarde een complexe organisatie. Het onderwijsgeld wordt verantwoord besteed door een juiste balans te vinden tussen de kwaliteit van het onderwijs en een efficiënte organisatie, en een balans tussen verankering in de regio en inbreng van ‘buiten’. Bij voorkeur zijn de volgende expertises in de Raad vertegenwoordigd:

 • bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
 • kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs;
 • ervaring in het bedrijfsleven en (semi)-publieke organisatie;
 • kennis van organisatie-, HRD-, communicatie- en positioneringsvraagstukken;
 • financiële en juridische deskundigheid;
 • kennis van geestelijk leven, jeugd en jeugdwelzijnswerk.

Profiel

Basisvoorwaarden leden van de Raad van Toezicht:
 • onderschrijven de grondslag en de doelstelling van De Meerwaarde;
 • zijn onafhankelijk, en hebben geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 • kunnen voldoende tijd beschikbaar stellen (120 uur per jaar voor een lid)

Basiskwaliteiten leden van de Raad van Toezicht:

 • affiniteit met het onderwijsveld en specifiek met het vmbo en praktijkonderwijs;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten;
 • strategisch denkvermogen;
 • gestructureerd doorvragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • een proactieve houding en gedrag;
 • integer en een sterk normbesef;
 • kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
 • een goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';
 • voldoende financieel-economische kennis om de taak voor het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen te kunnen vervullen;
 • academisch werk- en denkniveau.

Profiel finance, control en huisvesting
Naast de bovengenoemde basisvoorwaarden en basiskwaliteiten verwacht de Raad van Toezicht van het lid met het profiel financiën, control en huisvesting:

 • deskundigheid op het gebied van financiën, control en huisvesting:
  • in nauw overleg met College van Bestuur meedenken over assets met een hoge financiële impact;
  • in strategisch partnerschap meedenken over de (meerjaren) begroting en het financieel beleid;
  • in strategisch partnerschap met het bestuur meedenken over risicobeheersing en fraudebeheersing;
  • de figures, én de facts behind the figures bij de accountantsverslagen en externe rapportages te kennen;
  • de figures, én de facts behind the figures bij de financiële resultaten en kengetallen te kennen.
 • deskundig om op te kunnen treden als voorzitter van de auditcommissie;
 • ervaring in bestuurlijk complexe organisaties;
 • bij voorkeur woonachtig in de regio Barneveld.

Druk op onderstaande knop voor het uitgebreide wervingsprofiel

Planning van de procedure

8 januari 2021: start werving
30 januari 2021: einde reactietermijn voor kandidaten
8 februari 2021: eerste gespreksronde kandidaten door Pandion Leiderschap
15 februari 2021: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit De Meerwaarde
Eind februari 2021: kennismaking eindkandidaat met voltallige Raad van Toezicht en benoeming.

Uitgebreide informatie

Locatie

Barneveld

Publicatiedatum

08.01.2021

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.