Zwolle
Meer details
Match criteria
Regio
  • Overijssel
  • Drenthe
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Hogeschool Viaa

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter, dat wordt gekenmerkt door de christelijke identiteit, kleinschaligheid van de organisatie en de focus op mensgerichte opleidingen, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Binnen deze context wordt invulling gegeven aan kwalitatief onderwijs dat gericht is op betekenisvol ontmoeten. De opleidingen van Hogeschool Viaa hebben allemaal een eerste of tweede plaats behaald in de opleidingscategorieën in de Keuzegids hbo 2020.

Hogeschool Viaa hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Voor Viaa zijn leven en werken vanuit de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, uitgangspunt. Dat betekent dat medewerkers en studenten in de omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor hen een voorbeeld. Leven in navolging van Hem. De slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’.

Aan Hogeschool Viaa studeren ruim 1600 studenten en zijn ruim 240 medewerkers werkzaam. De kleinschaligheid van de school zorgt voor een persoonlijke benadering en korte lijnen. Hogeschool Viaa biedt de volgende opleidingen:

  • Leraar Basisonderwijs (Pabo)
  • Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (hbo-v)
  • Social Work
  • Hogere Beroepsopleiding Theologie
  • Lerarenopleiding Godsdienst

Voor meer informatie over Hogeschool Viaa, zie: www.viaa.nl

Profiel

De vacature onstaat als gevolg van het regulier aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht. Het hoger onderwijs heeft zich de afgelopen jaren meer en meer ontwikkeld in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Vanuit een wetenschappelijk kader richt Hogeschool Viaa zich op het doen van praktisch, toegepast onderzoek. De verschillende lectoraten spelen daarin een belangrijke rol. De ontwikkelingen in de sector richten zich bovendien op meer samenwerking tussen hogescholen, werkveld en samenleving. Dit vraagt van Hogeschool Viaa een helder onderscheidende en zichtbare profilering en positie. De Raad van Toezicht zoekt dan ook naar kandidaten die zicht hebben op brede maatschappelijke ontwikkelingen. En die in staat zijn deze vanuit het perspectief van professie en christelijke identiteit te vertalen naar de relevantie van Hogeschool Viaa.

Klik op onderstaande knop voor de uitgebreide profielbeschrijving.

Planning van de procedure

3 juli 2020: start werving
29 augustus 2020: einde reactietermijn kandidaten
4 september 2020: eerste gespreksronde met kandidaten door Pandion Leiderschap
24 september 2020: tweede gespreksronde kandidaten met Hogeschool Viaa
2 oktober 2020: benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht

Uitgebreide informatie

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

02.07.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.