Nederland
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Vast

DIVISIEMANAGER AMBULANT VOLWASSENZORG

Nieuw

De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. De Hoop wil op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. Mensen worden bij De Hoop gezien. “We bieden hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, professionele zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan.” De Hoop is actief op diverse locaties: Amersfoort, Dordrecht, Gorinchem, Houten, Rotterdam, Veenendaal, Vlissingen en Zuidplas. Op deze locaties wordt hulp geboden in meerdere zorgvormen: ambulante begeleiding, klinische zorg of begeleid en beschermd wonen. Ook zijn er op twee locaties inloophuizen. De omzet bedraagt circa € 47 miljoen. De ruim 600 professionals en 130 vrijwilligers zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer 5000 unieke cliënten. De komende jaren zet De Hoop in op “Samenredzaamheid”, waarbij de hulpverleners van De Hoop het niet overnemen van cliënten, maar oplopen met hen, op weg naar nieuw leven. Zie: meerjarenstrategie “samenredzaamheid”.

Divisie Ambulant Volwassenzorg
De Divisiemanager Ambulant Volwassenzorg is verantwoordelijk voor alle locaties van de poliklinische zorg, (Veenendaal, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Dordrecht), voor de online zorg en voor de inloophuizen in Zeeland en Dordrecht. Met een team van 7 managers wordt leiding gegeven aan een totaal van 130 medewerkers met een gezamenlijke omzet van 17 miljoen euro. De Divisiemanager Ambulant volwassenzorg maakt onderdeel uit van een MT van 5 managers en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Zie: organogram

Opdracht

Als Divisiemanager Ambulant Volwassenzorg ben je, als onderdeel van een sterk MT, de drager van de identiteit en de cultuur vanuit een duidelijke visie en strategie, in alles gericht op “Samenredzaamheid”. Je bent als divisiemanager integraal verantwoordelijk voor je divisie. In een veranderende samenleving met een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt staat de Divisiemanager Ambulant Volwassenzorg voor de uitdaging om een gezonde, efficiënte bedrijfsvoering te stimuleren en te borgen. Je vertaalt de gezamenlijke strategie van de Hoop naar je divisie en brengt focus aan. Je bent de verbindende factor tussen de verschillende, geografisch verspreide managers. Je voert een aantrekkelijk en ambitieus personeelsbeleid, cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg. Als ggz is de Hoop onderdeel van een keten van zelfredzaamheid, wat vraagt om een verregaande samenwerking met de ketenpartners zoals kerken en maatschappelijke instellingen. Je bent aanjager en inspiratiebron voor het aanboren en ontwikkelen van deze netwerken. Een uitgebreide beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden vind je in het functieprofiel.

Profiel

Als Divisiemanager Ambulant volwassenzorg ben je een ervaren, geïnspireerd leider, aangeraakt door het evangelie van Jezus Christus en gemotiveerd om vanuit dit evangelie voluit te gaan voor de missie van De Hoop: mensen helpen op weg naar een nieuw leven.

Onze ideale kandidaat is daarnaast:
• Strategisch sterk met een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen;
• Ondernemend, proactief en resultaatgericht;
• Sensitief, verbindend, ruimte gevend, relativerend;
• Een stevige persoonlijkheid met veerkracht en doorzettingsvermogen;
• Sterk in bedrijfsvoering, bestendigen en borgen;
• Een coachend, begeleidend, stimulerend leider vanuit eigenaarschap, vertrouwen en transparantie;
• Een bevlogen cultuur- en identiteitsdrager;
• Een netwerker, stimuleert het aangaan van samenwerkingen en netwerken;
• Ervaren in de (ggz)-zorg (een pre, geen vereiste);
• Academisch opgeleid.

Aanbod

Je wordt onderdeel van en bouwt mee aan een organisatie die gezamenlijk en vanuit vertrouwen, met een sterke motivatie vanuit het evangelie hoop biedt en werkt aan herstel in een liefdevolle omgeving. Je wordt onderdeel van een sterk MT en krijgt binnen de vastgestelde kaders alle ruimte en vertrouwen om je divisie vorm te geven en initiatieven te nemen. De functie is ingeschaald in functiegroep 70 van de cao ggz.

Planning

1 maart 2024 start werving
22 maart 2024 einde reactietermijn voor kandidaten
5 april 2024 eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
Week 15 2024 tweede gespreksronde De Hoop ggz


Een assessment en referentiecheck maakt deel uit van deze procedure.

Uitgebreide informatie

Locatie

Nederland

Publicatiedatum

01.03.2024

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.