Amersfoort
Meer details
Match criteria
Regio
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Utrecht
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

DIRECTEUR PARTIJBUREAU

ChristenUnie

De ChristenUnie is met vijf zetels in de Tweede Kamer, vier zetels in de Eerste Kamer, recente regeringsverantwoordelijkheid en een substantiële aanwezigheid binnen de lokale besturen, zichtbaar vertegenwoordigd in het land. De partij is volop in ontwikkeling en wordt gekenmerkt door een groeiend ledenaantal, een hoge betrokkenheid en veel activiteit binnen de lokale afdelingen. Vanuit de drijfveer om zich te laten leiden door wat God van mensen vraagt, kiest de partij voor een constructieve koers en wil zij impact maken door verantwoordelijkheid te nemen in een versnipperd en gepolariseerd landschap. Dit vraagt van de partij om professioneel en strategisch te handelen, zeer goed voeling te houden met de achterban (leden en kiezers), en voortdurend en actief te scouten naar talent en aanvullende expertise. Kortom, het vraagt van de partij om midden in de samenleving te staan en een (pro)actieve netwerkspeler te zijn.

Het Partijbureau is de ‘spin in het web’ van de ChristenUnie. Zij speelt een verbindende en ondersteunende rol ten dienste van de gehele partij. De ruim 30 professionals staan in nauw contact met de fracties in Den Haag en Europa, bewindspersonen, bestuurders en de achterban in het land. Zij is het permanente campagnebureau, zorgt voor opleiding en advies van bestuurders, ondersteunt lokale afdelingen en verzorgt de communicatie. Ook talentscouting en netwerkontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Het Partijbureau wordt gekenmerkt door een hoge betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers. De basisprocessen van het Partijbureau zijn op orde, de financiën zijn onder controle en er is een gezonde basis om verder te ontwikkelen naar een organisatie die:

 • slagvaardig en strategisch acteert;
 • een regierol heeft in de relevante netwerken van de ChristenUnie, zowel binnen als buiten de christelijke netwerken;
 • dienstverlenend en faciliterend is, en strategisch en constructief tegenspel biedt binnen de geledingen;
 • talent scouting op een vernieuwende manier invult;
 • een toegankelijke, open en moderne ontmoetingsplek is voor betrokkenen.

Directeur Partijbureau

Om deze boeiende opgave tot een succes te maken, zoeken wij een:

Verbindende bouwer, netwerker en strategisch denker

Een directeur die met hart en ziel kiest voor de ChristenUnie en die de ambitie heeft om de opgave van en met het Partijbureau te realiseren. Die ervaring heeft in een positie met eindverantwoordelijkheid voor zowel dagelijkse leiding als de bedrijfsvoering. Die ervaring heeft met veranderprocessen en heeft laten zien deze processen succesvol te kunnen begeleiden en realiseren. Een directeur met gevoel voor een dienstverlenende organisatie en de diversiteit aan verwachtingen waar zij mee te maken heeft. Als persoon te typeren als: ondernemend, inspirerend, verbindend en reflectief.

Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide profiel.

Planning van de procedure

5 april 2021: einde reactie termijn voor kandidaten
12 april 2021: eerste gespreksronde met kandidaten door Pandion Leiderschap
16 april 2021: tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissie van de ChristenUnie
23 april 2021: derde gespreksronde eind kandidaat met voltallig Landelijk Bestuur

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

19.03.2021

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.