Zwolle
Meer details
Match criteria
Status
  • Afgerond

DIRECTEUR MBO MENSO ALTING

mbo Menso Alting Zwolle

Mbo Menso Alting Zwolle is een kleinschalige christelijke school voor middelbaar beroepsonderwijs met als motto: “Samen geloven in ontwikkeling” en onderliggende waarden: persoonlijk, betrokken en gepassioneerd. Met het christelijk geloof als drijfveer worden studenten gestimuleerd om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn in hun omgeving. Mbo Menso Alting wil een school zijn waar studenten hun vragen kunnen stellen of leren stellen over het christelijk geloof. Waar studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken binnen het beroep en de maatschappij. De ruim 900 studenten volgen opleidingen in de volgende sectoren: Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding, Dienstverlening, Handel & Commercie en Office & Management.
Zie website: mensoaltingzwolle.nl

Landstede Groep

Mbo Menso Alting is onderdeel van de Landstede Groep. Landstede Groep bestaat uit vijf onderwijsstichtingen die elk bestaan uit een of meer scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en/of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. In de Stichting Bestuur Landstede Groep zijn centrale diensten en het bestuur voor alle scholen die onder Landstede Groep vallen ondergebracht. Iedere school kent een eigen lokale verankering en daarmee eigen beleid, een eigen naam en een eigen profiel. De missie, waarden en beloftes zijn voor alle scholen gedeelde uitgangspunten. De missie van de Landstede Groep is: “ Waarde(n) vol leren leven”. Als directeur bent u in dienst van de Landstede groep en integraal verantwoordelijk voor het leiding geven aan mbo Menso Alting; het onderwijs en de gehele bedrijfsvoering. U wordt hierbij ondersteund door de Serviceorganisatie & Bestuursdienst van de Landstede Groep op onder andere de gebieden marketing, huisvesting en ICT. U rapporteert aan het College van Bestuur. De kaders worden centraal vastgesteld in samenspraak met het mbo beraad. Als directeur maakt u onderdeel uit van het mbo beraad en heeft u een verantwoordelijkheid voor één of meerdere werkvelden.

Opdracht

Mbo Menso Alting Zwolle staat bekend als een expliciet christelijke school waar goed onderwijs gegeven wordt met als drijfveer het christelijk geloof. De ruim 900 studenten waarderen dit onderwijs bovengemiddeld en herkennen de waarden: persoonlijk, betrokken en gepassioneerd. Als directeur borgt u deze positie en stimuleert u de vertaling van de christelijke identiteit in het onderwijs. De school maakt deel uit van vele samenwerkingsverbanden in de omgeving. Uniek is de doorlopende leerroute die ze heeft opgezet in samenwerking met een aantal christelijke vo-scholen in de regio (Nuborgh College Elburg, Ichthus College Kampen, Greijdanus Zwolle en Agnieten College Zwartsluis). U stimuleert en ontwikkelt deze samenwerkingen en bouwt ze uit waar u kansen ziet. Er zijn vergaande plannen voor een verhuizing naar een aansprekend pand naast het Centraal Station in Zwolle wat kansen geeft voor de profilering van mbo Menso Alting en een impuls geeft aan modern en eigentijds onderwijs. U geeft leiding aan dit proces in samenwerking met de Serviceorganisatie van de Landstede Groep.

Profiel

  • U bent een betrokken christen die de christelijke identiteit van mbo Menso Alting, stimuleert en doorvertaalt in het onderwijs;
  • U bent een proactieve, inspirerende en ondernemende netwerker die mbo Menso Alting profileert en positioneert in de regio (onderwijs, zorg, business, non-profit en kerk);
  • U bent een zichtbare, daadkrachtige, richtinggevende en betrokken directeur;
  • U profileert zich duidelijk als het boegbeeld van mbo Menso Alting;
  • U bent verbindend, zowel binnen mbo Menso Alting als in het grotere geheel van de Landstede Groep;
  • U bent strategisch en beleidsmatig sterk, een stevige gesprekspartner voor het College van Bestuur en een verbindende teamspeler als onderdeel van het mbo beraad;
  • U heeft visie op een eigentijdse, toekomstbestendige en professionele onderwijsorganisatie en op de kwaliteit en voortdurende vernieuwing van het onderwijs;
  • U heeft management ervaring en affiniteit met (beroeps)onderwijs
  • U werkt en denkt op WO-niveau.

Planning

U kunt reageren tot en met 15 december 2023.
Let op! De eerste gesprekken vinden plaats met consultants van Pandion Leiderschap op 19 december 2023.
De tweede gespreksronde met de benoemingscommissie staat gepland op 10 januari 2024
Daarna volgt een gesprek met de matchcommissie op 17 januari 2024
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Uitgebreide informatie

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

24.11.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.