Dordrecht
Meer details
Match criteria
Regio
  • Zuid-Holland
  • Noord-Holland
  • Utrecht
  • Zeeland
  • Noord-Brabant
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Afgerond

DIRECTEUR

Nieuw

VKB en PKN

De Protestantse Kerk in Nederland verkeert in een proces van stevige verandering; getalsmatige verkleining van de kerk op verschillende niveaus. Dit vraagt om het zoeken naar de juiste maat op de juiste tijd. Bewust en bekwaam toewerken naar een situatie die voor elke levensvatbare kerkplek op middellange termijn houdbaar is qua middelen en mensen. Voor de plaatselijke kerk is het van belang om proactief, beleidsmatig te kijken naar de toekomst: op welke manier kunnen of willen wij kerk van Christus zijn. Wat kunnen we eraan doen dat ook onze kerk of onze gemeente vindplaats blijft van heil en een werkplaats van de Geest. Zodat wie daar meedoet of wie daar binnen komt vallen, of wie een tijdje meeloopt, voeding ontvangt voor een leven in geloof, hoop en liefde, in verbondenheid met Christus. De VKB faciliteert en ondersteunt de plaatselijke kerkrentmeesters in het proces van toekomstgericht kerkbeheer.

VKB

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN is opgericht in 2005 en is een vereniging van (colleges van) kerkrentmeesters. Dat betekent dat de VKB “van kerkrentmeesters voor kerkrentmeesters” is. De vereniging opereert onafhankelijk, maar wel ten dienste van de kerk, plaatselijk, regionaal en landelijk. Doelstelling is: belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en kennisdeling op het gebied van kerkbeheer. Het gaat de VKB om het faciliteren en ondersteunen van kerkrentmeesters bij hun taak ten behoeve van hun plaatselijke gemeente. De VKB wordt bestuurd door een landelijk bestuur van 7 personen. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad van de VKB. Het bestuur heeft een aantal verantwoordelijkheden en taken gemandateerd aan de directeur. De directeur is boegbeeld en meewerkend voorman van een team van 6 medewerkers, en coördineert en faciliteert de dienstverlening vanuit het bureau in Dordrecht. www.kerkrentmeester.nl

Wij zoeken

Wij zoeken voor de VKB een directeur die zich als boegbeeld van de VKB met overtuiging wil inzetten voor toekomstgericht kerkbeheer, en daarmee voor de kerk van nu en de kerk van de toekomst. Die de geschetste beweging en verandering van de VKB kan stimuleren en begeleiden. Die in gezamenlijkheid met het bestuur beleidsbepalend is en aanjager voor de veranderingen. Die het bureau in lijn brengt met die veranderingen en op een ondernemende manier de dienstverlening en communicatie daarop aanpast.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in schaal 13 van de AVR Kerkelijke medewerkers in de PKN.

Planning

Reactietermijn tot en met 6 mei
1e gespreksronde met Pandion Leiderschap woensdag 18 mei
2e gespreksronde met VKB vrijdag 10 juni
3e gesprek; verdiepend gesprek en arbeidsvoorwaarden

We streven naar invulling van deze vacature uiterlijk per 1 oktober 2022
Een assessment en/of referentie-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure

Locatie

Dordrecht

Publicatiedatum

01.04.2022

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.