Amsterdam
Meer details
Match criteria
Status
  • Open

BUSINESS UNIT MANAGER AMBULANT

Leger des Heils - Goodwillcentra Amsterdam

Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verleent zij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam biedt zorg in de regio Amsterdam. De Business Unit Ambulant biedt begeleiding aan mensen en gezinnen met complexe problemen. Ze hebben vaak wel een dak boven hun hoofd, maar vinden het moeilijk om dit vast te houden. Er is gebrek aan woonvaardigheden en er spelen verslavings-, schulden- en/of psychiatrische problemen. Het team van ongeveer 300 toegewijde medewerkers werkt verspreid over de stad, in diverse gebiedsteams en met vele zorgverwijzers. Binnen de Ambulante setting krijg je te maken met verschillende vormen van ambulante zorg en dien je verschillende wet- en regelgeving toe te passen.

Opdracht

De zorg en het sociaal domein zijn in beweging. De ´ambulantisering´ van de zorg leidt tot een complexer wordende problematiek in de wijk. Dit heeft effect op de ervaren leefbaarheid. Het zorgaanbod verschuift in de keten van aanbieders met een groter wordende rol voor woningcorporaties. Nieuwe doelgroepen en nieuwe zorgvragen dienen zich aan, zoals dakloze arbeidsmigranten. Leger des Heils komt op voor hen die geen helper hebben. Vanuit deze missie heeft zij aandacht voor de groter wordende groep van mensen die hulp nodig hebben maar niet bij de zorg in beeld zijn. In deze complexe maar uiterst boeiende context ga jij als BU Manager samen met de professionals en collega instellingen op zoek naar de optimale match tussen zorgvraag en het aanbod van hulp- en dienstverlening. Jij vertegenwoordigt en positioneert daarvoor Leger des Heils in diverse overleggen en netwerken in Amsterdam. Je geeft leiding aan een groot team van afdelingsmanagers en zorgmanagers. Je investeert in een organisatie die zich meer en meer beweegt naar een cultuur waarin professionaliteit, leren en vertrouwen centraal staan. Je neemt positie in, geeft ruimte, brengt anderen in positie en ontwikkelt gezamenlijkheid en eigenaarschap. Je bent verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde bedrijfsvoering.

Profiel

Als Business Unit Manager Ambulant ben je een ervaren en inspirerende leider. Strategisch sterk met passie voor de doelgroep. Je durft vooraan te staan, je verbindt en brengt rust. Je bent doelgericht, daadkrachtig en koersvast. Je gaat uitdagingen niet uit de weg en komt op voor kwetsbare mensen in Amsterdam. Je hebt een sterke betrokkenheid bij zowel medewerkers als deelnemers en creëert een omgeving waarin iedereen zich gehoord en ondersteund voelt.

Klik onderstaand voor het uitgebreide functieprofiel.

Planning van de procedure (20/03/24 gewijzigd)

  • 11 maart 2024: start werving
  • 8 april 2024: einde reactie termijn voor kandidaten
  • n.t.b: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
  • n.t.b: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Leger des Heils
  • assessment
  • klikgesprek met bestuurder en HR directeur
  • arbeidsvoorwaarden en benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

02.02.2024

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.