Rotterdam
Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

BESTUURDER (afgerond)

Nieuw

GSR

De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor en door christenen. De GSR heeft in de Randstad een stevige en onderscheidende positie. Vanuit de vestigingen in Rotterdam en Rijswijk wordt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie onderwijs gegeven aan 1.300 leerlingen. De GSR wil leerlingen in de Randstad onderwijs bieden binnen een veilig klimaat dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele, door God gegeven gaven en talenten. Vanuit een christelijke, open houding naar de omgeving rusten docenten de leerlingen toe tot weerbare en actieve christenen. De GSR is een brede scholengemeenschap met opleidingen voor vmbo, havo en vwo (Atheneum en Gymnasium).

Organisatie
Met veel enthousiasme zetten de bevlogen docenten van de GSR zich in om de leerlingen een veilige plek te bieden en hen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. De bestuurder is zowel intern als extern boegbeeld, is statutair het bevoegd gezag en eindverantwoordelijke voor deze mooie organisatie. De bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan de directeur onderwijs en de manager bedrijfsvoering. Gezamenlijk vormen zij het directieteam. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Onderwijs
De GSR heeft nagedacht over een passend onderwijsconcept om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden. Zij heeft gekozen voor het concept van flex-onderwijs, waarvan de implementatie is gestart in augustus 2019. Het aanbod bestaat uit kern lessen die voor alle leerlingen verplicht zijn; daarnaast is er een flexibel aanbod waarbinnen leerlingen zelf keuzes kunnen maken. Uitgangspunt is: leerlingen de ruimte bieden om onderwijs te volgen dat past bij hun behoefte. Bovendien biedt het concept mogelijkheden aan leerlingen om zich verder te ontwikkelen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid over hun leerproces.

Opdracht

De opdracht voor de bestuurder, de komende jaren:

 • Als zichtbaar en inspirerend boegbeeld neemt de bestuurder de organisatie mee naar de toekomst. De waarborging en positionering van de GSR als zelfstandige en identiteit gedreven school in Rotterdam en Rijswijk bepalen zijn of haar agenda. Dit vraagt om visie, strategische doordenking, heldere keuzes t.a.v de ontwikkeling van het onderwijs, organisatie(structuur), bedrijfsvoering, positionering, identiteitsprofiel en mogelijke vormen van samenwerking. Dit resulteert na vier jaar in een voor de toekomst bestendige GSR.
 • De doorontwikkeling en borging van het onderwijs op de GSR vraagt de komende jaren nog veel aandacht. Eigenaarschap, maatwerk en activerend leren zijn daarbij uitgangspunten, maar ook de voortdurende vertaling naar processen, verantwoordelijkheden en de consequenties voor de organisatie.
 • De positie en aansturing van bedrijfsvoering en ondersteunende functies wordt momenteel onderzocht. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitwerking van de resultaten daarvan. GSR kent een financieel gezonde situatie. De verwachte wijziging in de bekostigingssystematiek zal daarop echter invloed hebben. Daarnaast zijn er uitdagingen op de terreinen ICT, huisvesting en strategisch HRM.
 • Het versterken van de professionele cultuur.

Profiel

 • een inspirerend boegbeeld dat zowel intern als extern zichtbaar is, verbindt, en een onderhandelingsvaardige netwerker is;
 • bestuurlijke ervaring in een complexe professionele omgeving;
 • oprechte interesse in het vakmanschap van docenten en inzicht en kennis van actuele ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij, arbeidsmarkt, kerken en politiek-bestuurlijke processen (in de regio);
 • leiderschap dat wordt gekenmerkt door een heldere visie op korte en lange termijn, regie, daadkracht, besluitvaardigheid, kaderstellend, planmatigheid en het vermogen om vertrouwen, draagvlak en eigenaarschap te verwerven;
 • analytisch en strategisch vermogen, creativiteit en aandacht voor borging en processen;
 • authentiek en integer, transparant, toegankelijk, empathisch, sensitief en communicatief sterk;
 • overtuigd en actief christen die een geloofwaardige drager is van de christelijke identiteit van de GSR zoals verwoord in het identiteitsdocument.

Lees via onderstaande knop meer informatie over deze mooie uitdaging.

Planning

 • Einde reactietermijn 18 maart
 • 1e gespreksronde 30 maart (Pandion Leiderschap)
 • 2e gespreksronde 17 april (bij en met GSR)

Uitgebreide informatie

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

20.02.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.