Amersfoort
Meer details
Match criteria
Regio
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Gelderland
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

BESTUURDER

Nieuw

Educatis

De vereniging Educatis staat voor christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Het kerndoel van onze vereniging is om als professionele organisatie christelijk onderwijs tot in de puntjes te organiseren voor de kinderen op de aangesloten scholen. Dit wordt samengevat in het motto: “leren voor het leven”. Hieronder verstaat Educatis de opdracht om het kind voor te bereiden op zijn of haar toekomst. De vereniging bestaat uit tien scholen grotendeels gevestigd in de regio Midden-Nederland. Op de scholen werken 225 medewerkers aan het onderwijs dat gegeven wordt aan 1500 leerlingen. De groep scholen weet zich verbonden met elkaar, maar elke school heeft onmiskenbaar een “couleur locale”. Naast eenheid in verscheidenheid kenmerkt de vereniging zich verder door een hoge ouderbetrokkenheid en een sterke verbinding tussen gezin, school en kerk. Zie voor meer informatie: www.educatis-rpo.nl

Onderwijsconcept

Vanuit het motto “leren voor het leven” geeft Educatis haar onderwijs vorm. Een terugkerende en sturende vraag hierbij is; wat hebben de leerlingen nodig om als christen in onze samenleving te kunnen functioneren? Gepersonaliseerd leren is een belangrijk onderdeel van de onderwijsvisie van Educatis om talenten van kinderen te ontplooien. Deze meer leerlinggestuurde aanpak wordt gestimuleerd en heeft een vaste plaats binnen het curriculum. In het strategisch beleidsplan 2018-2020 “Doelgericht leren” wordt dit nader beschreven.

Opdracht en profiel

Educatis zoekt naar een bestuurder (m/v), die voor het totale beleid eindverantwoordelijkheid draagt en daar samen met het management team vorm en inhoud aan geeft. De bestuurder heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in een visie en een beleid dat past bij de doelstellingen van Educatis. De bestuurder is toekomstgericht en waarborgt de continuïteit van Educatis en ontwikkelt een visie op de optimale omvang van Educatis. De bestuurder onderhoudt contacten met stakeholders, zoals: samenwerkingsverbanden, gemeenten en kerken. De bestuurder weet daarbij Educatis te profileren en te positioneren. De bestuurder positioneert Educatis als een aantrekkelijke werkgever die onderwijskundig inspireert en vanuit een duidelijke christelijke identiteit denkt en werkt. Daarnaast stimuleert de bestuurder de onderlinge samenhang en samenwerking van het management team. De bestuurder draagt er zorg voor dat het management team positief kritisch meedenkt en beoogt daarmee een professionele leeromgeving. De bestuurder is aanjager en inspirator van het onderwijsconcept en verstevigt de kwaliteit van onderwijs. De bestuurder continueert de gezonde financiële positie van Educatis en is verantwoordelijk voor huisvesting en geeft sturing aan nieuwbouw- en renovatieprojecten. De bestuurder onderhoudt en ontwikkelt het identiteitsbeleid, rekening houdend met de “couleur locale”.

Wie zoeken wij?

 • U onderschrijft de grondslag van Educatis onvoorwaardelijk en bent met hart en hoofd verbonden met de identiteit van de vereniging Educatis.
 • U bent een integer en een dienend leider, die vanuit vertrouwen leiding geeft. U biedt ruimte, zonder vrijblijvend te zijn. U herkent en ontwikkelt talent.
 • U bent een verbinder, u bent sensitief voor de verhoudingen in de organisatie en ontwikkelt uitstekende samenwerking en contacten met de raad van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het managementteam en de achterban.
 • U bent aanjager en inspirator van het nieuwe onderwijsconcept en verstevigt de kwaliteit van het onderwijs.
 • U ontwikkelt het managementteam tot een daadkrachtig team en stimuleert een professionele leergemeenschap.
 • U bent een netwerker en profileert Educatis, legt verbindingen bij de relevante netwerken en stakeholders. U versterkt de positie van Educatis.
 • U hebt aantoonbare affiniteit met het onderwijs.
 • U hebt academisch werk- en denkniveau.
 • U hebt inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid.
 • U bent bedrijfskundig sterk en ondernemend.

Planning

 • 1e gesprekken met Pandion Leiderschap: maandag 30 november
 • 2e gesprekken bij Educatis: woensdag 16 december

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

30.10.2020

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.