Van regelgedreven naar waardengedreven

Governance

Wat verstaan wij onder governance

In de beantwoording van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken spelen zakelijke afwegingen en persoonlijke overtuigingen een belangrijke rol. Vaak versterken die elkaar, soms botsen die. Iedere organisatie die werk maakt van goed bestuur en toezicht en invulling geeft aan de (christelijke) identiteit van de organisatie kent de dilemma’s van waardengedreven bestuur en toezicht. Pandion Governance wil daaraan bijdragen. Naast de werving en selectie van toezichthouders bieden wij advies coaching en opleiding, én ondersteunen Raden van Toezicht bij zelfevaluaties.

Wat bieden wij?

  • Werving en selectie van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen
  • Zelfevaluatie
  • Young board: aanboren en ontwikkelen van jonge toezichthouders
  • Coaching & advies
  • Opleiding
  • Kennisdeling

Wij hebben regelmatig interessante vacatures voor de functie van toezichthouder/commissaris. We staan hierbij nadrukkelijk open voor startende toezichthouders.

Lees meer
Lees meer over Lees meer