Privacy statement Pandion Leiderschap

Wij beschrijven in dit document hoe Pandion Leiderschap met uw persoonsgegevens omgaat.

ALGEMEEN

Pandion Leiderschap heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van kandidaten, (potentiƫle) opdrachtgevers en andere betrokkenen en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Pandion Leiderschap laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

VERWERKING TEN BEHOEVE VAN DIVERSE DOELEN

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij gegevens die wij van u ontvangen, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Solliciteren/inschrijven Als u zich bij ons inschrijft/solliciteert, heeft Pandion Leiderschap gegevens nodig om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wanneer u solliciteert op een specifieke vacature worden uw gegevens bewaard voor de duur van de procedure. Mochten wij uw gegevens ook na de procedure willen bewaren, dan vragen we u daarvoor toestemming voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode kunnen we dit telkens verlengen met 12 maanden na uw toestemming. Bedrijfsvoering Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens. Optimalisatie dienstverlening Voor de meting van webstatistieken verzamelt Pandion Leiderschap anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Pandion Leiderschap haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Pandion Leiderschap maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door Pandion Leiderschap verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Pandion Leiderschap hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Pandion Leiderschap maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van OTYS Recruiting Technology. OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@pandionleiderschap.nl