Veenendaal
Meer details
Match criteria
Status
 • Open

RAAD VAN BESTUUR

Zorggroep Charim

Zorggroep Charim is een christelijke organisatie voor ouderenzorg in de regio’s Veenendaal en Zeist. Charim staat voor zorg voor lichaam, geest én ziel. Goede zorg ontstaat in de relatie. Zorg waarin professionals samen met de cliënt, diens naasten, het netwerk en vrijwilligers zoeken naar dat wat passend en van betekenis is. We werken vanuit de drie kernaarden: toegewijd, professioneel en samen. Charim is actief op 15 locaties en in de wijk, waar 1700 medewerkers en 1300 vrijwilligers zich inzetten voor ongeveer 1000 cliënten. Charim biedt de volgende vormen van zorg:

 • Wonen met zorg
 • Behandeling
 • Wijkverpleging
 • Dagbesteding
 • Revalidatie
 • Hospicezorg

De Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Deze bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. De bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het directieteam dat bestaat uit drie directeuren: directeur zorg, directeur services en directeur behandeldienst.

Voor meer informatie kijk alvast op: Zorggroep Charim.nl

De opdracht

De zorgsector is in beweging. Dat geldt niet in het minst voor de ouderenzorg. De vergrijzing resulteert in een groeiende en complexer wordende zorgvraag en een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast zijn trends als het langer thuis wonen van ouderen en het bieden van maatwerk van grote invloed op de inrichting van de zorg. Deze uitdagingen én de druk op beschikbare middelen, vragen van de nieuwe bestuurder om een heldere focus en scherpe keuzes. Om het opnieuw laden van het onderscheidende profiel van Zorggroep Charim. Om visie op de positie van Zorggroep Charim in de regio en op de wijze van samenwerken met het netwerk van zeer diverse stakeholders. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat die de recent gestarte "Reis van groei en ontwikkeling" verder zal leiden. Vertrekpunten zijn: een goede kwaliteit van zorg en behandeling, een gezonde bedrijfsvoering, eigentijdse huisvesting en adequate ondersteuning. Bovendien wil Zorggroep Charim haar christelijke identiteit zichtbaar maken in beleid en in de praktijk en investeren in een professionele organisatie en een cultuur waar met plezier gewerkt wordt en waar professionals leren en zich ontwikkelen.

Het profiel

U bent een authentieke en bevlogen boegbeeld met groot verbindend vermogen binnen en buiten de organisatie. Een inspirerende en autonome denker met strategische diepgang. U bent herkenbaar als een doorleefd christen die de dialoog over de christelijke identiteit van Zorggroep Charim stimuleert en daaraan vorm geeft.
U overziet de wereld van de zorg en de ontwikkelingen die zowel regionaal als landelijk spelen. In uw beleid anticipeert u daarop. U ziet kansen om de positie van Zorggroep Charim in de regio te versterken en samenwerking te zoeken.
U heeft visie op een toekomstbestendige zorgorganisatie en u sluit aan bij de recent ingezette Reis. U bent in staat om leiding te geven aan verandering en vernieuwing op vele terreinen in de zorgorganisatie. U stimuleert de organisatie in de beweging naar een professionele cultuur waarin gelijkwaardigheid, eigenaarschap en samenwerking de boventoon voeren.

Klik op onderstaande knop voor een volledige beschrijving van de opdracht, het profiel en voor relevante documenten!

Overige informatie

De functie is ingeschaald conform de richtlijnen van de WNT, klasse IV. De omvang van het dienstverband bedraagt 1,0 fte.

Planning van de procedure (exacte data volgen nog):

 • 9 september 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • 20 september 2023: eerste gespreksronde met consultants van Pandion
 • 9 oktober 2023: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Zorggroep Charim
 • week 41, 2023: assessment en referentiecheck
 • week 42 2023: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen besluit tot benoeming
 • uiterlijk 31 oktober 2023: afronding en benoeming.

Uitgebreide informatie

Locatie

Veenendaal

Publicatiedatum

30.06.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.