Drenthe, Friesland en Groningen
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

DIRECTEUR-BESTUURDER

NoorderBasis

NoorderBasis is een vereniging van 33 scholen in primair onderwijs in Drenthe, Friesland en Groningen. Vanuit de Bijbel als basis wordt onderwijs geboden aan bijna 4000 leerlingen. Uitgangspunt is de leerling als een geschenk van God die door een boeiend onderwijsaanbod door 600 betrokken professionals wordt toegerust voor het leven na de basisschool.

De scholen van NoorderBasis staan in een veranderende wereld. Door techniek en social media komt de wereld heel dichtbij. Wat we leren verandert snel, de manier waarop is echter niet veranderd. Kennis is en blijft de basis van onderwijs, waarmee je vaardigheden kunt ontwikkelen die nodig zijn in deze wereld. Werken aan de basis betekent voor NoorderBasis:

B = Betrokken leerlingen krijgen we door boeiend onderwijs
A = Activerende werkvormen en Directe Instructie zorgen voor effectieve lessen
S = Sociaal-emotionele vorming geven we in een veilig klimaat
I = Innovatief zijn we door actueel en onderbouwd te werken
S = Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven

Klik hier voor de website van NoorderBasis

De opdracht

NoorderBasis is ontstaan na meerdere besturenfusies. Na een periode van bouwen, integreren en professionaliseren is de organisatie klaar voor de volgende fase van borgen, verdiepen en door ontwikkelen. Primair onderwijs is dynamisch, in verandering en vraagt voortdurend om strategische keuzes. Samen met de organisatie investeert u in een eigentijdse, integrale en gedeelde visie op onderwijs, identiteit, organisatie en ondersteuning. U creëert samenhang in beleid en stimuleert eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie door het optimaal inrichten van de structuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast geeft u aandacht aan leiderschap, cultuur en gedrag vanuit kaders, vertrouwen en ruimte. U bouwt voortdurend aan goede relaties met het omvangrijke netwerk van stakeholders. Daarnaast onderhoudt u een open relatie met medezeggenschap en achterban. U versterkt het imago van NoorderBasis als aantrekkelijke werkgever in de regio. U bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en een adequate en professionele ondersteuning vanuit de staf.

Klik onderstaand voor het uitgebreide wervingsprofiel

Wie zoeken wij?

 • U bent een bevlogen christen die op inspirerende wijze betekenis geeft aan de christelijke identiteit van NoorderBasis en aan een herkenbaar en onderscheidend profiel;
 • U toont bestuurlijk leiderschap en heeft affiniteit met onderwijs;
 • Uw bewezen stijl is gericht op het ontwikkelen en stimuleren van draagvlak en eigenaarschap en het creëren van samenhang; vanuit heldere kaders, vertrouwen gevend en ruimte biedend;
 • U bent rolvast en onderhoudt een open lijn tussen toezicht, bestuur organisatie en medezeggenschap;
  U heeft visie op een professionele cultuur en een adequate inrichting van de organisatie en op een gezonde bedrijfsvoering;
 • U bent een ondernemende netwerker - vaardig in het managen van interne en externe stakeholders - die NoorderBasis extern profileert en positioneert.

Planning van de procedure

 • 22 september 2023: start werving
 • 7 oktober 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • n.t.b: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
 • n.t.b: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit NoorderBasis

Uitgebreide informatie

Locatie

Drenthe, Friesland en Groningen

Publicatiedatum

22.09.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.