Amersfoort
Meer details
Match criteria
Status
  • Afgerond

COLLEGE VAN BESTUUR

Guido

Guido is een school voor voortgezet onderwijs met drie locaties in Amersfoort en Arnhem. Guido biedt vmbo (basis, kader en tl), havo, vwo en gymnasium aan ongeveer 1750 leerlingen. Guido wordt herkend als een veilige, warme omgeving, waarin mensen hun redder Jezus willen volgen en elkaar willen dienen. Op deze manier is zij onderscheidend en waardevol. Bij Guido werken ruim 250 zeer betrokken medewerkers aan hetzelfde doel: leerlingen onderwijzen die in de maatschappij van later – maar ook nu al – verantwoordelijkheid dragen en zich in een prettige sfeer ontwikkelen tot verantwoordelijke christenen.

Samen met de ouders wil Guido leerlingen opleiden en vormen door hen Christus te leren kennen. Hij is Koning en bij Hem is de sleutel tot kennis en inzicht. Hij leert ons wie we zijn, wat onze roeping inhoudt en met welke verantwoordelijkheid we in het leven staan. Dit is het uitgangspunt van het onderwijs op Guido en kleurt de pedagogische en onderwijskundige visie. Lees voor meer informatie het identiteitsdocument.

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat en geeft leiding aan het directieteam dat bestaat uit de drie locatiedirecteuren (havo-vwo, vmbo en Arnhem) en aan de stafmedewerkers.

Kijk voor meer informatie op Guido.nl
Klik hier voor het Schoolplan

Bestuurlijke opdracht

Guido heeft een onderscheidend en herkenbaar profiel. Met de Bijbel en het christelijk geloof als bron. De dynamiek van de huidige samenleving vraagt om het maken van keuzes en het laden van het profiel (onderwijs en identiteit) en het zelfbewust profileren van Guido in de omgeving. Guido is op zoek naar een enthousiaste bestuurder die samen met het directieteam en alle professionals de eigentijdse visie van Guido verder vormgeeft, begeleidt en stuurt waar nodig om succesvol te blijven als school. Die investeert in een gedeelde visie op een toekomstbestendige, professionele organisatie, met adequate ondersteuning en een gezonde bedrijfsvoering. Een boegbeeld die de organisatie meeneemt in een gezamenlijke visie, kaders biedt en ruimte geeft. Die met oog voor aanwezig talent professionals laat groeien, eigenaarschap en verantwoordelijkheid stimuleert en de samenhang en de voortgang bewaakt.

Profiel

U bent een bevlogen christen, een zichtbaar en inspirerend boegbeeld met ambitie en een hart voor christelijk onderwijs en vorming. U overziet de ontwikkelingen in het onderwijsveld en de dynamiek in de samenleving en u bent in staat om Guido daarin onderscheidend te profileren en te positioneren. U heeft visie op eigentijds christelijk onderwijs en op een toekomstbestendige organisatie en u inspireert de organisatie om die te vertalen in een heldere focus en u stuurt op ambitieuze en haalbare plannen.

Klik onderstaand voor een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke opdracht en het functieprofiel.

Planning van de procedure

  • 1 juli 2023: start werving
  • 9 september 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
  • 15 september 2023: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
  • 29 september 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit Guido
  • Week 40 2023: assessment (optioneel)
  • Week 44 2023: benoeming College van Bestuur en afronding procedure

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

30.06.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.