Landelijk
Meer details
Match criteria
Status
  • Afgerond

BESTUURSLEDEN (PENNINGMEESTER EN ALGEMEEN ADJUNCT)

Als kanker je raakt

Stichting Als kanker je raakt wil een schuilplaats bieden en een schuilplaats zijn. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt in het dagelijkse leven. In onze contacten met lotgenoten ervaren wij dat het in deze chaos belangrijk is om veel aandacht te geven aan existentiële vragen rondom leven en dood, zingeving en God en geloof. Dáár is in de reguliere zorg weinig aandacht voor.

Kijk ook op onze website: alskankerjeraakt.nl

Het bestuur

De bestuursleden van Stichting Als kanker je raakt zien erop toe dat de activiteiten in hun werkveld voldoen aan de doelstellingen van de stichting en uitgevoerd worden volgens de gedragscodes en beleidsrichtlijnen, zoals intern besloten, algemeen geldend binnen de sector en door het CBF geformuleerd. Het bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Rekening houdend met de 3 leidende CBF principes (functiescheiding; bestedingscontrole, m.a.w. effectiviteit en efficiency; zorgvuldige omgang met belanghebbenden) vindt Als kanker je raakt het belangrijk dat het bestuur zo efficiënt mogelijk te werk gaat. Het doel is om een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis te borgen binnen het bestuur.

Iedere bestuurder van Als kanker je raakt:
● Ondersteunt de visie en missie van Als kanker je raakt van harte
● Heeft affiniteit/ervaring met doelstellingen en activiteiten van Als kanker je raakt
● Beschikt over vaardigheden benodigd voor het werken in een collectief verband
● Is onafhankelijk
● Is integer
● Is beschikbaar voor gemiddeld ongeveer 2 uur per week
● Zet zich onbezoldigd in voor de stichting

Vacature Penningmeester

In verband met het afscheid van onze penningmeester eind 2023 ontstaat er een vacature in het bestuur. De huidige penningmeester zal als vrijwilliger en lid van het Comité van Aanbeveling beschikbaar blijven voor de stichting.

Wat verwachten wij van deze bestuurder? Hij / zij:
● Heeft ervaring als ondernemer, adviseur of leidinggevende in een organisatie.
● Ervaring in accountancy of controlling is een pré.
● Heeft relevante bestuurservaring bij een stichting of vereniging
● Ervaring met financiële verslaglegging en het opstellen van een (meerjaren)begroting.

De boekhouding wordt extern uitgevoerd in Exact Online. De Penningmeester is o.m. verantwoordelijk voor het doen van de betalingen en het verwerken van incasso.

Vacature Algemeen Adjunct

Vanwege gewenste uitbreiding van het huidige 3-hoofdige bestuur, zoeken wij naar een bestuurder Algemeen Adjunct

Wat verwachten wij van deze bestuurder? Hij / zij:
● Heeft een achtergrond als ondernemer of heeft een commerciële/marketing functie bij een (middel)groot bedrijf;
● Heeft een aansprekend netwerk en is bereid dit voor de stichting in te zetten;
● Kan goed schakelen tussen tactische/strategische plannen en hands-on werkzaamheden;
● Weet bestaande en nieuwe vrijwilligers te inspireren zich in te zetten voor de stichting;
● Beschikt over creativiteit en realiteitszin.

Meer informatie of contact?

Neem voor meer informatie contact op met onze voorzitter Dhr. Marius Harkema via e-mail (voorzitter@alskankerjeraakt.nl ) of telefonisch (06-30729751). Toelichting over de werkzaamheden van de penningmeester kan gegeven worden door dhr. Jaap-Willem
Platschorre via e-mail ( penningmeester@alskankerjeraakt.nl ) of telefonisch (06-12999008.
Sollicitaties graag naar Mw Annette Westerhuis Bos via e-mail (secretaris@alskankerjeraakt.nl).

Uitgebreide informatie

Locatie

Landelijk

Publicatiedatum

31.10.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.