Amersfoort
Meer details
Match criteria
Status
  • Open

BESTUURDER

IZB - passie voor missie

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem volgen, richt de IZB zich op toerusting van gemeenten en het begeleiden van pioniers in het delen van het evangelie. Met kennis en ervaring ondersteunt de IZB gemeenten in hun missionaire roeping om gestalte te geven aan het evangelie van Jezus Christus in onze samenleving, dat mensen zich daardoor aan Hem geven. Op diverse manieren geeft de IZB vorm aan haar missie. IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling dat gemeenten ondersteunt in hun missionaire roeping. IZB-Impact ondersteunt pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk zijn. IZB-Areopagus richt zich op de toerusting en (na)scholing van voorgangers. IZB-Vandaag biedt dagelijkse inspiratie en informatie via verschillende sociale media, apps en de bekende podcast Eerst Dit. De IZB werkt samen met de GZB en er is een gezamenlijke visie ontstaan voor een 'huis van zending'

Opdracht

De IZB is op zoek naar een bestuurder die zich geroepen weet om zijn of haar gaven beschikbaar te stellen voor deze mooie missionaire taak. Die met bezieling en met liefde voor God, voor de kerk en voor tijdgenoten invulling geeft aan de theologisch-missionaire koers van de IZB. Die dat vanuit geestelijke oorspronkelijkheid en vertrouwen doet. Geworteld in het gereformeerd belijden. Met oog voor de wereld van nu en met respect voor het eigene van de IZB. De bestuurder is vertrouwd met de breedte van de achterban en is in staat met wijsheid en gezag gelovige, ethische kwesties te doordenken en te duiden. De IZB is de afgelopen jaren op meerdere terreinen gegroeid. Zo heeft de organisatie veel aandacht besteed aan interne samenhang en aan een breed gedragen visie op de toekomst. Daarnaast is het werk ook in omvang gegroeid. De IZB is op zoek naar een bestuurder die aansluit bij deze ontwikkelingen en deze verder brengt. De IZB heeft een eigen positie in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. De nieuwe bestuurder is bekend met deze context en vertegenwoordigt de IZB op samenbindende wijze in diverse kerkelijke netwerken en vormen van samenwerking.

Profiel

Uit liefde voor God en de kerk verlangt u ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. U heeft een passie voor missie en u ziet het werk van de IZB als uw persoonlijke roeping. Als theoloog - en bij voorkeur predikant - gaat u voorop in visievorming en de doordenking van diverse vraagstukken op theologisch-missionair terrein. U bent belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en vertrouwd met de gereformeerde traditie. U weet in te spelen op wat deze tijd van de missionaire kerk vraagt. Door het leven gevormd en vanuit uw doorleefde geloof bent u evenwichtig en authentiek. U bent erop gericht om te blijven leren en uzelf door studie persoonlijk te blijven vormen. Op samenbindende en coachende wijze geeft u leiding aan de organisatie. U geeft richting en u biedt ruimte aan de professionals. In externe netwerken en contacten bent u een bruggenbouwer die met sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen relaties legt en onderhoudt. U werkt en denkt op academisch niveau.

Planning van de procedure

  • Vrijdag 22 december 2023: start werving
  • Woensdag 24 januari 2024: einde reactie termijn voor kandidaten (gewijzigd)
  • Donderdag 1 februari 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
  • Dinsdag 13 februari 2024 (middag/avond): tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Raad van Toezicht en organisatie van de IZB
  • Week 9 2024: klikgesprek met de voltallige Raad van Toezicht
  • Voorjaar 2024: benoeming in Algemene Vergadering

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

22.12.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.