ratio pixel
Protestantse Kerk

VOORZITTER PROJECTGROEP LICHTER OP PAD (fundamenteel)

Lichter op Pad

Kerkplekken, maar ook classicale en landelijke kerkelijke organen, ervaren dat de huidige structuur en besturing van de kerk wringt. De afgelopen jaren is hier al breed over nagedacht. De huidige ‘jas’ van de kerkstructuur is ontstaan in een andere tijd, met andere behoeften en noden. Telkens weer is het de vraag hoe we het beste kunnen reageren op de uitdagingen van onze tijd. Er is een momentum om hier juist nú werk van te maken. De visienota Van U is de toekomst en het beleidskader wijzen ons een duidelijke inhoudelijke richting. We hebben de ruimte en de tijd om goed en breed in gesprek te gaan. En op alle niveaus van de kerk lijken mensen klaar te staan voor deze bezinning.

Dit vraagt om een samenhangende aanpak middels het programma Lichter op Pad waarin zowel ruimte is voor een experimenteel spoor als voor een fundamenteel spoor waarin doordenking, (probleem)analyse en oplossingsrichtingen in een kerk breed gesprek vorm moeten krijgen. Dit programma wordt aangestuurd door de regiegroep. Onder de regiegroep vallen twee projectgroepen: de projectgroep fundamenteel spoor en de projectgroep experimenteel. In de notitie Lichter op Pad lees je er meer over. 

Opdracht

Als voorzitter van de projectgroep voor het fundamentele spoor richt je je met de leden van de projectgroep op de theologische doordenking en wat dit betekent voor de inrichting van de bestuursstructuur van onze kerk. Het vertrekpunt is onze roeping als kerk. Vanuit de lijnen die de visienota schetst zal het geestelijk gesprek gevoerd worden over wat de kerk nodig heeft om haar roeping te kunnen vervullen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Dit doen we mede op basis van een analyse van eerdere beleidsdocumenten rond de thematiek van lichter kerk-zijn en de knelpunten en problemen die op het gebied van structuur en besturing ervaren worden. Dit moet in de eerste fase leiden tot een breed gedragen probleemanalyse met een daarop gebaseerde aanpak voor het vervolg, waarin classicale vergaderingen en generale synode zich herkennen en meegenomen voelen.

Profiel

We zijn op zoek naar een verbindende en ervaren voorzitter die leiding kan geven aan het proces dat  zich richt op het fundamentele spoor. Je hebt academisch werk- en denkniveau (theologie is een pré) en bent in staat om een proces van theologische doordenking binnen de kerk te leiden. Je bent goed bekend met de ambtelijke processen in de kerk en de complexiteit van beleids- en besluitvorming in de Protestantse Kerk en aanverwante gremia of in staat je hier snel in te verdiepen en weet je hierbinnen te bewegen. Ervaring met bestuurlijke processen is noodzakelijk in deze functie. Je bent in staat om leiding te geven aan een groep die bestaat uit zowel betaalde als vrijwillige medewerkers die specifiek voor dit project als projectteam zullen gaan samenwerken. Naast zaken als leidinggeven, procesbewaking en afstemming met de regiegroep, doe je ook inhoudelijk mee in het project. Je bent dus in staat om te schakelen tussen verschillende niveaus: van strategisch tot hands-on. 

KIik onderstaand voor een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel.

Planning van de procedure

  • 13 mei 2024: sluiting reactie termijn
  • n.t.b. eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
  • n.t.b. tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk
  • n.t.b. gesprek eind kandidaat met directie
  • n.t.b. afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en benoeming