ratio pixel
Cooperatie ZWN

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Coƶperatie ZWN

De Coöperatie ZWN is een coöperatief verband van tien christelijke scholen op gereformeerde grondslag in de regio Zuid-West Nederland. Het doel van deze coöperatieve samenwerking is om het zicht op externe ontwikkelingen, deelname aan het brede onderwijsdebat en de professionaliteit van het bestuur te waarborgen voor de tien individueel aangesloten scholen. De coöperatie is een unieke samenwerkingsvorm, waarbij de identiteit, lokaliteit en eigenheid van de scholen een belangrijke plaats heeft. ‘Decentraal wat kan en centraal wat moet’.

Organisatie

De Coöperatie ZWN bestaat uit tien scholen met in totaal 1950  leerlingen. De organisatie is bestuurlijk ingericht middels een college van bestuur, bestaande uit twee personen, en een raad van toezicht. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de betrokken scholen. Het college van bestuur vormt samen met de directeur van de aangesloten school tevens het uitvoerende bestuur van de individuele school. In de praktijk zorgt het college van bestuur niet alleen voor de vertegenwoordiging van de coöperatie in landelijke en regionale netwerken, maar ontwikkelt het college van bestuur ook beleid op gebieden als: financiën, personeel & organisatie en huisvesting. Het college van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het signaleren en duiden van maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het college van bestuur deze ontwikkelingen dient te vertalen richting de aangesloten scholen. 

Opdracht

De coöperatie is een goedlopende organisatie, waar de aangesloten scholen veel meerwaarde van ervaren. De RvT streeft ernaar om de domeinen (onderwijs, financiën, huisvesting en personeel) vertegenwoordigd te hebben in de gezamenlijke competenties van het CvB. De taak van de te benoemen bestuurder is om op strategisch niveau de schoolleiders integraal te ondersteunen.

Profiel

Van onze nieuwe bestuurder vragen wij dat:  
• U van harte verbonden bent met het Bijbels belijden middels het lidmaatschap van een kerkelijke gemeente behorend tot de (Oud) Ger. Gem. (in Ned.). 
• Van harte de  grondslag van de coöperatie  onderschrijft, namelijk de Bijbel en de drie formulieren van enigheid  
• U een visie heeft op een toekomstbestendige en professionele coöperatie  op strategisch niveau.  
• U een bestuurder bent met oog voor de balans tussen decentraal en centraal, tussen coachend en kritisch.  
• U (ruime) bestuurlijke ervaring heeft, waardoor u voor de aangesloten scholen op bestuurlijk niveau van meerwaarde kunt zijn.  
• U in staat bent om als klankbord en  sparringpartner te functioneren tegenover de medebestuurders van de lokale scholen en het managementteam.  
• U beschikt over sensitiviteit, waardoor u gevoel heeft voor verhoudingen, verschillen en belangen.  
• U een betrouwbare samenwerkingspartner bent voor de zittende bestuurder.  
• U op coöperatieniveau constructief samenwerkt met de Raad van Toezicht en het managementteam. Daarnaast werkt u op lokaal niveau op een professionele wijze samen met uw medebestuurder en het lokale toezichthoudende bestuur.  
• U werkt en denkt op WO-niveau.   
• U affiniteit heeft met het onderwijs, ervaring in het onderwijs is een pré.

Planning

26 april 2024: start werving 
01 juni 2024:  einde reactie termijn voor kandidaten 
06 juni 2024:  eerste gespreksronde met Pandion Leiderschap  
21 juni 2024:  tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit coöperatie ZWN