Middelharnis
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Open

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Kindwijs

Kindwijs is een groep van 13 protestants-christelijke basisscholen en 1 SBO-school op Goeree-Overflakkee. Kindwijs staat voor goed en protestants-christelijk onderwijs aan de ruim 2000 leerlingen. De leerling wordt gezien als uniek persoon die goede resultaten behaalt en zijn of haar talenten in brede zin ontwikkelt. Daarvoor creëren de 240 betrokken medewerkers een uitdagende en veilige (leer)omgeving. Kijk voor meer informatie op de website van Kindwijs.

Kindwijs staat voor goed en protestants-christelijk onderwijs vanuit het Bijbelse uitgangspunten dat kinderen de levensweg wordt gewezen volgens Spreuken 1:5: "Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijze raad bekomen". De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en zij onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid

Raad van Toezicht

Kindwijs kent een bestuursmodel dat bestaat uit een College van Bestuur dat rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs als uitgangspunt in haar functioneren evenals haar toezicht kader (binnenkort gereed). Samengevat is de functie van de Raad van Toezicht vierledig:

 • houdt toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • is werkgever van de bestuurder;
 • is toetsend klankbord en adviseur voor strategische vraagstukken;
 • legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Actuele thema’s die de agenda van de Raad van Toezicht kleuren, zijn naast de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs: identiteit en burgerschap, arbeidsmarkt, huisvesting van scholen en de verdere professionalisering van bestuur en toezicht. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht zich bezig met onderwerpen als: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Kindwijs. Daarnaast het financiële verslaggevingsproces, rechtmatigheid en doelmatigheid, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht heeft bovendien aandacht voor de relaties met diverse interne en externe belanghebbenden.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht (samengevat)

 • De Raad van Toezicht streeft in haar samenstelling naar een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verantwoordelijkheid te voldoen.
 • Wij vragen van u als voorzitter Raad van Toezicht dat u affiniteit heeft met onderwijs dat vormgegeven wordt vanuit de christelijke identiteit. U onderschrijft en weet zich persoonlijk verbonden met de grondslag van Kindwijs. U bent bekend met de breedte van de achterban; u waardeert die en u heeft oog voor de lokale eigenheid van de veertien christelijke scholen;
 • U bent een ervaren toezichthouder met gevoel voor verhoudingen, bestuurlijk inzicht en strategisch vermogen;
 • Vanuit een eigentijdse visie op governance levert u een bijdrage aan de verdere professionalisering van het toezicht.

Klik u onderstaand voor het volledige functieprofiel.

Planning van de procedure

 • 20 oktober 2023: start werving
 • 11 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • 23 november 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
 • 5 december 2023: tweede gespreksronde met een afvaardiging Kindwijs

Uitgebreide informatie

Locatie

Middelharnis

Publicatiedatum

20.10.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.