Oost Nederland
Meer details
Match criteria
Regio
  • Drenthe
  • Overijssel
  • Gelderland
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Afgerond

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR (afgerond)

Scholengroep Hannah

Scholengroep Hannah staat voor kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Onderwijs met een christelijk profiel dat eigentijds is en aantrekkelijk. De vereniging bestaat uit 12 scholen in de regio’s Twente, Salland en Drenthe. Op de scholen werken 230 medewerkers aan het onderwijs aan 1800 leerlingen. Hannah wil haar leerlingen voorbereiden op het leven. Vanuit een handelings- en opbrengstgerichte visie geeft zij vorm aan professionele leergemeenschappen waarin de aandacht gericht is op het gehele kind (kennis, sociale vaardigheden, verantwoordelijk burgerschap en beleving van kunst en cultuur). Hannah heeft voor het onderwijs 7 doelen geformuleerd, over geloofsopvoeding, vorming en kwalificatie en plezier.

Uitdaging en profiel

Wij zijn voor Hannah op zoek naar een Voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijkheid draagt voor het totale beleid. Die daar samen met de directeuren vorm en inhoud aan geeft. Die visie heeft op de toekomst van Hannah en kansen ziet om haar positie lokaal en regionaal te versterken en uit te bouwen. Die het nog nieuwe merk Hannah en de verbrede identiteit verder gaat laden en extern profileert. Die de scholen helpt in het verbinden met de omgeving en verankeren in de wijk. Die een inspirator is voor de staf en het directeurenoverleg en het ‘Hannah-gevoel’ ook intern betekenis geeft. Die investeert in eenheid en de kracht van de verscheidenheid van de scholen koestert. Die Hannah positioneert als aantrekkelijke en aansprekende werkgever. Die voortdurend vorm en inhoud geeft aan de christelijke identiteit, een aanjager is van onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit verder verstevigt. Die investeert in externe contacten met gemeenten, kerken, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners. Die verantwoordelijk is voor huisvestingsplannen en sturing geeft aan meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten. Die leiding geeft aan een financieel gezonde organisatie.

Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide wervingsprofiel

Planning van de procedure

3 juli 2020: start werving
29 augustus 2020: einde reactietermijn kandidaten
10 september 2020: eerste gespreksronde kandidaten met Pandion Leiderschap
25 september 2020: tweede gespreksronde kandidaten met Scholengroep Hannah
30 september 2020: verdiepingsgesprek geselecteerde kandidaten met Raad van Toezicht
week 42 2020: assessment
26 oktober 2020: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen besluit tot benoeming
31 oktober 2020: afronding procedure en benoeming na advies GMR

Uitgebreide informatie

Locatie

Oost Nederland

Publicatiedatum

03.07.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.