Dordrecht
Meer details
Adres
Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

VOORZITTER (afgerond)

Nieuw

VOORZITTER m/v Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN

De Protestantse Kerk in Nederland verkeert in een proces van stevige verandering; getalsmatige verkleining van de kerk op verschillende niveaus. Dit vraagt om het zoeken naar de juiste maat op de juiste tijd. Bewust en bekwaam toewerken naar een situatie die voor elke levensvatbare kerkplek op middellange termijn houdbaar is qua middelen en mensen. Voor de plaatselijke kerk is het van belang om proactief, beleidsmatig te kijken naar de toekomst: op welke manier kunnen of willen wij kerk van Christus zijn. Wat kunnen we eraan doen dat ook onze kerk of onze gemeente vindplaats blijft van heil en een werkplaats van de Geest. Zodat wie daar meedoet of wie daar binnen komt vallen, of wie een tijdje meeloopt, voeding ontvangt voor een leven in geloof, hoop en liefde, in verbondenheid met Christus. De VKB faciliteert en ondersteunt de plaatselijke kerkrentmeesters in dit proces van proactief kerkbeheer.

Wij zoeken voor de VKB een voorzitter van het bestuur die in gezamenlijkheid wil werken aan passend pro-actief kerkbeheer voor de kerk van nu en de kerk van de toekomst. Die aanjager is van de veranderingen die zijn ingezet die moeten leiden tot een zelfbewuste, deels verjongde VKB, die de plaatselijke kerk faciliteert om vooruit te kijken, te vergelijken en integraal kerkrentmeesterlijk beleid te maken. Een voorzitter die bekend is met toezichthoudend bestuur en bekend is met governance in de breedste zin en daarin ook een voortrekker is. Die rolvast is en de gevolmachtigde directeur in stelling brengt als boegbeeld van de VKB. Die sparringpartner is voor de directeur en in gezamenlijkheid met de directie en het bestuur beleidsbepalend is. Maar bovenal een man of vrouw met hart voor de kerk van nu en de kerk van de toekomst!

Functie wensen

 • Dienend leider met gevoel voor, en ervaring met (toezichthoudend) bestuur
 • Hart voor de Protestantse Kerk, plaatselijk, regionaal en landelijk
 • Goede communicator, gericht op het creëren van draagvlak, politiek sensitief
 • Een coachende voorzitter, gericht op consensus maar wel besluitvaardig
 • Bekend met de gehele breedte van de kerk en lid van een gemeente behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland
 • Bij voorkeur lid of oud-lid van een College van Kerkrentmeesters of (oud)wijkkerkrentmeester
 • Kennis van of feeling met bedrijfsvoering/kerkrentmeesterschap
 • Relevant kerkelijk en/of maatschappelijk netwerk
 • Het VKB streeft naar verjonging van haar bestuur; dit streven is ook van toepassing op de voorzitter.

VKB

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN is opgericht in 2005. De VKB is een vereniging van (colleges van) kerkrentmeesters. Dat betekent dat de VKB “van kerkrentmeesters voor kerkrentmeesters” is. De vereniging opereert onafhankelijk, maar wel ten dienste van de kerk, plaatselijk, regionaal en landelijk. Doelstelling is: belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en kennisdeling op het gebied van kerkbeheer. Het gaat de VKB om het faciliteren en ondersteunen van kerkrentmeesters bij hun taak ten behoeve van hun plaatselijke gemeente. De VKB wordt bestuurd door een bestuur van 7 leden en bestaat uit 9 afdelingen met elk hun eigen afdelingsbestuur. De afdelingen vaardigen elk 3 leden af naar de ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging. De VKB kent een bureau dat geleid wordt door een gevolmachtigd directeur.
Voor meer informatie over de VKB: www.kerkrentmeester.nl

Benoemingsvoorwaarden en informatie

We streven naar benoeming door de Ledenraad per september 2020. De zittingsduur van een bestuurslid, dus ook van een voorzitter, bedraagt 4 jaar. Het gaat om een onbezoldigde functie in geld uitgedrukt, maar een zeer uitdagende en relevante positie met impact voor de toekomst van de kerk!

Meer informatie kunt u vinden op www.kerkrentmeester.nl en in het beleidsplan, huishoudelijk reglement en statuten

Planning

Let op! Verlengde reactietermijn tot en met 27 juni; na deze datum is reageren mogelijk na overleg met Pandion Leiderschap.

Gesprekken worden in overleg ingepland.

Uitgebreide informatie

Locatie

Dordrecht

Publicatiedatum

12.05.2020

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.