Wezep (Gelderland)
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT: HR en Onderwijs

De Akker, iedereen tot bloei!

De Akker is een stichting voor primair onderwijs met zeven basisscholen, verdeeld over de kernen Hattemerbroek, Kamperveen, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Wezep. De Akker stáát voor christelijk onderwijs en heeft een open aannamebeleid. De naam De Akker is geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:19. Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis. De Akker werkt met een gezamenlijk Koersplan aan de volgende thema’s: “identiteit” en “integraal passend onderwijs”, “de school als leergemeenschap” en “duurzaamheid en innovatie”. Bij De Akker werken meer dan 120 professionals en er wordt lesgegeven aan ongeveer 950 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Akker houdt toezicht op, adviseert en is werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 personen die gezamenlijk een divers team vormen, gericht op de missie van De Akker: Iedereen tot bloei! De Raad van Toezicht omschrijft zichzelf als waardengedreven, gericht op dialoog in plaats van bevoegdheden en formele procedures. Dit komt tot uiting door een nauwe samenwerking in de “governance driehoek”: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, Raad van Toezicht en College van Bestuur gericht op de missie en het strategisch koersplan.

Wij zoeken

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met affiniteit voor christelijk onderwijs zich van harte scharen achter de missie van De Akker: Iedereen tot bloei!. De vacatures zijn ontstaan wegens het regulier verstrijken van de benoemingstermijnen. De Raad van Toezicht heeft een integrale focus en verantwoordelijkheid. Deze wordt op collegiale wijze beleefd en vormgegeven. De Raad van Toezicht is op zoek naar een optimale mix van expertisegebieden. Om die reden zijn we op zoek naar één lid met deskundigheid op het gebied van onderwijs en kwaliteit en één lid met deskundigheid op het gebied van HR. Daarnaast zoeken we het volgende in de kandidaten:

• christen, herkent zich in de identiteit van de stichting en draagt hieraan bij;
• proactief, onafhankelijk, betrokken en waardengedreven;
• oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
• mensgericht, gericht op samenwerking;
• ervaring in bestuur en toezicht is geen vereiste maar een pré;
• conformeert zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-raad;
• kennis van de regio of woonachtig in de regio is een pré

Bijzonderheden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid voor een tweede termijn van opnieuw vier jaar. De tijdsbesteding voor een lid is ongeveer 80 - 100 uur per jaar; verdeeld over reguliere Raad van Toezichtvergaderingen, werkbezoeken, overleg met GMR en locatiedirecteuren. De vergoeding bedraagt rond de 4000 euro per jaar.

Planning

De reactietermijn loopt tot 16 september.
Eerste gespreksronde met Pandion: 28 september 2023
Tweede gespreksronde met De Akker op 11 oktober 2023.

Uitgebreide informatie

Locatie

Wezep (Gelderland)

Publicatiedatum

24.08.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.