Houten
Meer details
Match criteria
Regio
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Zuid-Holland
 • Gelderland
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

MANAGER BEDRIJFSVOERING (afgerond)

Stichting Ontmoeting

Ontmoeting ondersteunt kwetsbare mensen die zijn vastgelopen en de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt. De problematiek speelt zich veelal af op het terrein van financiën, verslaving, gedrag of psychiatrie. In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Deze mensen krijgen op alle levensgebieden professionele begeleiding om hun leven weer op orde te krijgen. Om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Christelijke naastenliefde is voor Ontmoeting de belangrijkste drijfveer. Dat betekent dat medewerkers het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf. Vanuit deze drijfveer wil Ontmoeting werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging of religie. Daarnaast wil Ontmoeting de verschillende belevingswerelden van cliënten, medewerkers en achterban met elkaar verbinden. Verspreid over het land bieden de ongeveer 230 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers van Ontmoeting op 17 locaties zorg aan ongeveer 2.300 cliënten.

Vacature

Ontmoeting heeft haar strategie voor de komende jaren opnieuw bepaald. De organisatie wil blijven vasthouden aan haar unieke identiteitsprofiel. Dit profiel wordt gekenmerkt door de ontmoeting met Jezus Christus als drijfveer van waaruit Ontmoeting wil omzien naar de ander. Deze missie wordt waargemaakt door de inzet van zowel professionals als een groot aantal vrijwilligers. Ontmoeting wil doorgaan waar nood is en waar andere aanbieders stoppen of niet aan beginnen. De focus van Ontmoeting richt zich op maatschappelijke opvang en forensische zorg. Daarbinnen biedt zij producten als: begeleid wonen, begeleid thuis, beschermd wonen en beschermd thuis. Ontmoeting wil meer en meer de beweging maken naar de cliënt toe en laat zich daarbij ondersteunen door nieuwe technologische mogelijkheden.
Na het opnieuw verwoorden van deze strategie is Ontmoeting aan de slag gegaan met de structuur van de organisatie. Deze herinrichting is een uitwerking van de strategische keuzes en sluit aan bij het verder versterken van eigenaarschap van de professionals. De focus gaat naar producten en een integrale verantwoordelijkheid van managers voor zowel accountmanagement als lijnmanagement.

Functie, uitdaging en profiel

Functie
Voor alle managers geldt dat zij integraal verantwoordelijk zijn als leidinggevende voor één van de organisatieonderdelen. Zij zijn proceseigenaar voor het primaire proces en de bedrijfsvoering en treden op als extern accountmanager. De managers rapporteren rechtstreeks aan de directeur-bestuurder, zijn actief betrokken bij het strategisch beleid van Ontmoeting en zijn lid van het managementteam.

Uitdaging Bedrijfsvoering
Dit brede organisatie onderdeel bestrijkt alle ondersteunende activiteiten van financiën, ICT, vastgoed, facilitaire zaken, HRM, marketing en communicatie, fondsenwerving, kwaliteitszorg en zorginkoop. Belangrijke uitdagingen liggen op het terrein van ICT, de implementatie van de nieuwe strategie en de positionering van de ondersteuning die gericht is op een optimale aansluiting tussen het primaire proces en de ondersteunende processen. Voor deze functie zijn we op zoek naar een innovatieve bedrijfs- of bestuurskundige met visie op bedrijfsvoering en minimaal expertise op de terreinen financiën en ICT.

Profiel
Wij zoeken:

 • actieve christenen die als navolgers van Christus vanuit hun identiteit en professionaliteit willen meewerken aan de verdere groei van Ontmoeting;
 • managers die staan voor de kernwaarden: DOEN: duidelijk, open, eerlijk en nabij;
 • managers die gemakkelijk schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau met sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden;
 • verbinders met veranderkundige vaardigheden;
 • betrokken managers met ervaring in leidinggeven aan organisatie eenheden, die zichtbaar zijn, eindverantwoordelijkheid dragen voor hun teams, gericht op eigenaarschap van de professional;
 • pro-actieve en ondernemende managers die ontwikkelingen in de markt tijdig signaleren, daarop inspelen en die vertalen in beleid en uitvoering;
 • managers met helicopterview, inzicht in bedrijfsvoering en analytisch vermogen voor het structureren en monitoren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen;
 • zowel mondeling als schriftelijk sterke managers voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van in- en externe contacten;
 • managers met een academisch werk- en denkniveau met kennis van:
  • de sociale- en welzijnssector;
  • maatschappelijke opvang
  • managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide profiel.

Planning van de procedure

Planning volgt nog.

Uitgebreide informatie

Locatie

Houten

Publicatiedatum

21.08.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.