Groningen
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (bestuur en organisatie)

Profiel lid Raad van Toezicht

Voor de Gereformeerde Scholengroep zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht die zich herkent in de identiteit van de Gereformeerde Scholengroep en actief wil meewerken aan het verwezenlijken van de grondslag, doelstelling, missie en visie van de Gereformeerde Scholengroep. U stemt in met de branchecodes “Code Goed Onderwijsbestuur VO” en “Code Goed Bestuur MBO”. U beschikt daarnaast over de volgende competenties en vaardigheden:

• Onafhankelijk, integer, handelend vanuit vertrouwen en gericht op samenwerking.
• Beleidsmatig, analytisch, strategisch, integratief en visionair denkvermogen op academisch niveau.
• Inzicht in en gevoel voor complexe organisaties en organisatieprocessen, organisatiedynamiek en -verhoudingen.
• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
• Bewust van de positie en voorbeeldrol van de functie en van het noodzakelijke evenwicht tussen “governance en guidance”, tussen “distantie en betrokkenheid”.
• Affiniteit met onderwijs en onderwijsontwikkelingen.
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Portefeuille bestuur en organisatie

Het lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille bestuur en organisatie beschikt daarnaast over de volgende competenties en vaardigheden:
• Bestuurlijke kennis van en inzicht in organisatieprocessen, -belangen, -structuren en besluitvormingsprocessen.
• Kennis van en inzicht in strategisch HR-beleid en sociaal beleid.
• Kennis van en inzicht in marketing en communicatie, profilering, maatschappelijke ontwikkelingen, ondernemerschap.
• Kennis van wetgeving, statuten, interne regelingen, klachtenprocedures, governance en branchecodes.
• Kennis van het takenpakket van het College van Bestuur, ervaring met werving, selectie, functioneren en beoordelen.
• Juridische kennis en juridisch inzicht.

Gereformeerde Scholengroep

De Gereformeerde Scholengroep verzorgt voortgezet onderwijs (Gomarus College) en middelbaar beroepsonderwijs (ROC Menso Alting) in Noord-Nederland vanuit de gereformeerde levensvisie. Met ongeveer 500 medewerkers wordt vorm en inhoud gegeven aan gereformeerd onderwijs aan meer dan 3800 leerlingen en studenten. ROC Menso Alting heeft één vestiging in Groningen (ongeveer 700 studenten) met de volgende afdelingen: dienstverlening, economie, onderwijs & opvoeding en zorg & welzijn. Studenten worden voorbereid op hun beroep vanuit een christelijke levensvisie. Ze leren hun plaats in de samenleving in te nemen en van betekenis te zijn voor de mensen om hen heen. Identiteit en kwaliteit vormen de basis voor sterk beroepsonderwijs. Het Gomarus College biedt eigentijds gereformeerd voortgezet onderwijs aan ongeveer 3100 leerlingen op 8 locaties in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden. Het Gomarus College wil leerlingen toerusten voor een volwassen leven in een snel veranderende wereld met als motto: “leren voor je Leven”. De Gereformeerde Scholengroep biedt gereformeerd onderwijs voor christenen en wil haar identiteit op een vitale manier behouden en uitdragen. Bij de werving en selectie van medewerkers is niet langer het lidmaatschap van bepaalde kerkgenootschappen leidend maar staat de bijdrage als identiteitsdrager aan de ontwikkeling van het onderwijs centraal. Leerlingen en studenten wordt geleerd het voorbeeld van Christus te volgen en naar de Bijbel als gids te luisteren. Meer hierover vindt u in het identiteitsdocument.

Voorwaarden

De tijdsbesteding voor deze functie bedraagt ongeveer 10 uur per maand. De vergoeding bedraagt 5700,-- euro per jaar en wordt jaarlijks aangepast aan wijzigingen in de cao bestuurders-VO.

Planning

De uiterste datum waarop u kunt reageren op deze functie is 4 juni. De eerste gespreksronde (met Pandion Leiderschap) is gepland op 14 juni. De tweede gespreksronde is gepland op 25 juni.

Uitgebreide informatie

Locatie

Groningen

Publicatiedatum

12.05.2021

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.