Leusden
Meer details
Match criteria
Status
  • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT

CorDeo Scholengroep/Stichting KOALAH

CorDeo is een scholengroep in het midden van het land die gaat voor goed én christelijk onderwijs. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar men kansen en ruimte biedt om tot leren te komen met als motto: “leren in vertrouwen”. De 18 gereformeerde en evangelische scholen vormen tezamen een betrokken organisatie met een duidelijke visie geïnspireerd door het geloof in God. Naast goed én christelijk onderwijs richt CorDeo zich op inclusief onderwijs dat verscheidenheid en gelijkwaardigheid omarmt.

Stichting KOALAH verzorgt christelijke peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 13 scholen van CorDeo, aansluitend bij de pedagogische lijn en identiteit van CorDeo. De ambitie is om kinderen in een christelijke en duurzame omgeving een warm thuis te bieden, aansluitend bij de opvoeding van ouders en van school, waarbij kinderen zich gezien voelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Klik hier voor de website van CorDeo Scholengroep
Klik hier voor de website van Stichting KOALAH

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CorDeo houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de CorDeo scholengroep en de Stichting KOALAH. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging/stichting en de scholen van de vereniging en stichting. De Raad van Toezicht omschrijft zichzelf als strategisch, zakelijk, resultaatgericht, met voelhorens in de maatschappij. In het Toezichtskader staan visie op toezicht, werkwijze en de verschillende rollen en profielen uitgebreider omschreven.

Profiel lid Raad van Toezicht (financieel profiel/beoogd voorzitter Auditcommissie)

De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. De leden van de Raad van Toezicht worden geworven bij voorkeur in het voedingsgebied van CorDeo en op basis van persoonlijke competenties en netwerken die voor de vereniging en stichting van belang zijn. Daar waar mogelijk zal er extra aandacht zijn voor de spreiding van het gebied waarin de vereniging en stichting opereren. Alle leden van de Raad van Toezicht stemmen in met de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en de Governancecode Kinderopvang.

Klik onderstaand op de uitgebreide beschrijving van het profiel. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met een financieel profiel en beoogd voorzitter van de Auditcommissie. Voor dit profiel geldt:

  • Deskundigheid en ervaring met bedrijfsvoering en een proactieve houding om met kennis van zaken het financieel beheer, rapportages, huisvestingsvraagstukken, risicobeheer en de control-cyclus te kunnen beoordelen;
  • Analytisch vermogen en het snel kunnen doorgronden van informatie en vraagstukken;
  • Als voorzitter van de auditcommissie in staat zijn om de commissie te leiden en een stevige gesprekspartner te zijn van de externe accountant. Daarnaast het communicatief vermogen hebben om de overige leden van de Raad van Toezicht mee te nemen in financiële afwegingen.

Planning van de procedure

  • 13 mei 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
  • 23 mei 2023: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
  • Week 23 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit CorDeo/KOALAH
  • Week 24 2023: kennismaking voltallige RvT en voorgenomen besluit tot benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Leusden

Publicatiedatum

27.01.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.