Andel
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

LID COLLEGE VAN BESTUUR (0,4)

Coöperatie Zuid-West Nederland

De coöperatie Zuid-West Nederland (ZWN) is een coöperatief verband van acht christelijke scholen op gereformeerde grondslag. In 2023 hoopt de coöperatie uit te breiden naar tien scholen. Het doel van deze coöperatieve samenwerking is om het zicht op externe ontwikkelingen, deelname aan het brede onderwijsdebat en de professionaliteit van het bestuur te waarborgen voor de individueel aangesloten scholen. De coöperatie is een unieke samenwerkingsvorm, waarbij de lokaliteit en eigenheid van de scholen een belangrijke plaats heeft. ‘Decentraal wat kan en centraal wat moet’.

Organisatie

De coöperatie ZWN bestaat uit 8 scholen met in totaal 1300 leerlingen. Na de geplande uitbreidingen in D.V. jan 2023 zullen dit 10 scholen zijn met ruim 1900 leerlingen. Er is binnen de organisatie in principe ruimte voor uitbreiding van het aantal scholen. De organisatie is bestuurlijk ingericht middels een college van bestuur, bestaande uit twee personen, en een raad van toezicht. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de betrokken scholen. Het college van bestuur vormt samen met de directeur van de aangesloten school tevens het uitvoerende bestuur van de individuele school. Het CvB vormt samen met de schooldirecteuren het managementteam van de coöperatie. In de praktijk vertegenwoordigt het college van bestuur de coöperatie in landelijke en regionale netwerken, en ontwikkelt beleid op gebieden als financiën en huisvesting. Het college van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het signaleren en duiden van maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het college van bestuur deze ontwikkelingen dient te vertalen richting de aangesloten scholen.

Opdracht

De coöperatie is een goedlopende organisatie, waar de aangesloten scholen veel meerwaarde van ervaren. Om deze meerwaarde nog groter te maken, wil de raad van toezicht het college van bestuur uitbreiden met onderwijskundige expertise. De taak van de te benoemen bestuurder is om op strategisch niveau de schoolleiders integraal te ondersteunen, waarbij de nadruk zal liggen op het volgen, signaleren en duiden van onderwijskundige ontwikkelingen.

Profiel

 • U van harte verbonden bent met het Bijbels belijden middels het lidmaatschap van een kerkelijke gemeente behorend tot de (Oud) Ger. Gem. (in Ned.), de Christelijke Gereformeerde Kerk of de Hersteld Hervormde Kerk.
 • U van harte de Bijbelse grondslag van de coöperatie en de drie formulieren van enigheid onderschrijft.
 • U een visie heeft op een toekomstbestendige en professionele coöperatie en op onderwijskundig beleid op strategisch niveau.
 • U een bestuurder bent met oog voor de balans tussen decentraal en centraal, tussen coachen en een kritische benadering.
 • U ruime bestuurlijke ervaring heeft, waardoor u voor de aangesloten scholen op bestuurlijk niveau daadwerkelijk van meerwaarde kunt zijn.
 • U in staat bent om als klankbord en sparringpartner te functioneren tegenover de medebestuurders van de lokale scholen en het managementteam.
 • U beschikt over sensitiviteit, waardoor u gevoel heeft voor verhoudingen, verschillen en belangen.
 • U een betrouwbare samenwerkingspartner bent voor de zittende bestuurder.
 • U op coöperatieniveau constructief samenwerkt met de Raad van Toezicht en het managementteam. Daarnaast werkt u op lokaal niveau op een professionele wijze samen met uw medebestuurder en het lokale toezichthoudende bestuur.
 • U werkt en denkt op WO-niveau.

Planning

 • 6 januari 2023: start werving
 • 30 januari 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (daarna in overleg)
 • 6 februari 2023: eerste gespreksronde met Pandion Leiderschap
 • 17 februari 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit coöperatie ZWN

Meer informatie vindt u in onderstaand functieprofiel. Bij vragen kunt u contact opnemen met Gerard Veldman

Uitgebreide informatie

Locatie

Andel

Publicatiedatum

06.01.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.