Zwolle
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (financieel-strategisch / programma's)

We zoeken

We zijn op zoek naar 2 nieuwe leden van de Raad van Toezicht die zich, vanuit een sterke betrokkenheid bij het kwetsbare kind en hun familie, willen verbinden aan de missie van Red een Kind. Toekomst geven aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving, geïnspireerd door het christelijk geloof. De vacatures zijn ontstaan door regulier aftreden volgens het rooster van aftreden. bij het samenstellen van de RvT streven wij naar een zo divers mogelijk team. Het gaat om een onbezoldigde functie; onkosten en buitenlandse dienstreizen worden vergoed.

Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind biedt ontwikkelingsprogramma’s en rampen bestrijdingsprogramma’s in Afrika en India; vanuit de visie dat alle kinderen – ongeacht hun afkomst, kleur, geloof of geslacht – gezond en veilig opgroeien en een kansrijke toekomst hebben. Red een Kind werkt volgens de zogenaamde “Theory of Change”, waarin alle hulp is gecentreerd rond het kind. Meer informatie vindt u op: Website Red een Kind

Portefeuilles Financieel-Strategisch & Programma's

Profiel Financieel
U heeft een financieel/bedrijfseconomische achtergrond en bent bereid zitting te nemen in de financiële commissie. Deze commissie vergadert 2 x per jaar en houdt toezicht, vanuit een integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, op de financiële gang van zaken binnen de organisatie. Zie voor een uitgebreide omschrijving het reglement van de Raad van Toezicht.

Profiel Programma’s
U hebt expertise en ervaring op het gebied van buitenlandse hulpverlening en/of op het gebied van kind en jeugd, sociale structuren, community. U bent bereid zitting te nemen in de programma commissie die 2 x per jaar vergadert.

Wij zoeken:

Voor beide vacatures zijn we op zoek naar kandidaten die:
• de grondslag van Red een Kind van harte onderschrijven;
• bereid zijn om het werk in de programma landen te bezoeken;
• beschikken over levenswijsheid;
• bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring hebben (pré);
• kennis van, ervaring of affiniteit met het werkgebied hebben;
• onafhankelijk, zonder tegenstrijdig belang kunnen opereren;
• sterke teamspelers zijn, met een frisse blik en een positief kritische houding;
• voldoende tijd beschikbaar hebben (+/- 120 uur per jaar).

Planning

• 19 maart einde reactietermijn
• 31 maart eerste gespreksronde met Pandion
• 13 april tweede gespreksronde met Red een Kind
• opvragen referenties
• benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

25.02.2022

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.