Rotterdam
Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Gewenst aantal uren
 • < 20 uur
Opleidingsniveau
 • WO
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Vervuld

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en
de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt zij op als toetsend klankbord
en adviseur voor de bestuurder als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn:
de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie
en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële
verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en
regelgeving.
De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van
ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en
verplichtingen te voldoen. De volgende kennis- en ervaringsgebieden dienen in de Raad
vertegenwoordigd te zijn:

 • Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • Juridische deskundigheid;
 • Kennis van en ervaring met openbaar bestuur;
 • Kennis van vastgoed en bouwprocessen;
 • Medische deskundigheid/relevante kennis van en ervaring in de zorg.

De Raad van Toezicht komt ongeveer vijf keer per jaar regulier bij elkaar. Daarnaast zijn er enkele
commissies: financiën/auditcommissie, kwaliteit en veiligheid, en personeel en remuneratie.

Functie eisen

De beide vacatures zijn ontstaan door het regulier aftreden van twee leden met de portefeuilles
financieel-bedrijfseconomisch en (zorg)kwaliteit. De Raad van Toezicht zoekt
twee enthousiaste leden, die kennis hebben van en ervaring hebben in één of meer van de
onderstaande thema’s:

 • (Zorg)kwaliteit
 • Financiën
 • ICT
 • Vastgoed en bouwprocessen
 • HR, organisatie en management

U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk
betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze
betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. Vanuit uw specifieke aandachtsgebied bent u
tevens lid van één van de commissies.
U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van het
maatschappelijk ondernemerschap binnen de gezondheidszorg. U beschikt over een breed netwerk
en u kunt in teamverband werken.

Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de christelijke identiteit van de organisatie en die
onderschrijven en die (bij voorkeur) woonachtig zijn in de regio. Vanwege de huidige samenstelling
van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Kwaliteiten en competenties

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, strategisch inzicht en helikopterview;
 • Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Ikazia Ziekenhuis en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen;
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden zijn crisisbestendig en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
 • Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaar, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Affiniteit met de doelstelling en de functie van Ikazia Ziekenhuis;
 • Proactiviteit en teamspeler;
 • Reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag;

Bedrijfsprofiel

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam is een instelling met een protestants-christelijk karakter. Deze identiteit is mede bepalend voor haar patiëntenzorg: werken met hart en handen. Dit uit zich in warme aandacht voor elkaar en voor de patiënten. Zowel in de patiëntenzorg, als ook in de andere diensten staat de persoonlijke aandacht centraal. Met elkaar wordt gewerkt aan continue verbetering van de kwalitatief hoogwaardige zorg. Ikazia Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis dat vrijwel alle specialismen levert. Het ziekenhuis wordt geleid door één bestuurder, de algemeen directeur. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Er werken ongeveer 1750 medewerkers. De omzet bedraagt circa €150 miljoen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Omvang van de activiteiten: Minimaal 5 reguliere vergaderingen per jaar
 • Honorarium: Conform de regelgeving van WNT en met inachtneming van het
 • NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Geen overige vergoedingen

Planning

 • 8 september 2018 Plaatsing vacature in diverse media
 • 5 oktober 2018 Uitnodigen kandidaten voor 1e gespreksronde
 • 11 oktober 2018 1e gespreksronde door Pandion Partners
  Locatie: Capelle aan den IJssel
  Tijd: 9:00 - 17:00 uur
 • 19 oktober 2018 Uitnodigen kandidaten voor de 2e gespreksronde
 • 26 oktober 2018 2e gespreksronde met leden van de Raad van Toezicht
  Locatie: Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
  Tijd: 9:00 - 17.00 uur
 • 14 november 2018 Bekrachtiging van de benoeming door de Raad van Participanten
  Locatie: Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
  Tijd: 20.00 uur

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

03.09.2018

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.