Elburg
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

ERVARINGSPLAATS RAAD VAN TOEZICHT

Zorgverlening Het Baken

Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ goede zorg verleent in de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Met een breed pakket aan diensten op het terrein van welzijn, wonen, zorg en behandeling speelt zij in op de vaak uiteenlopende wensen en behoeften van cliënten. Het Baken wil haar cliënten kennen als mens, en de ondersteuning aanpassen aan wat iemand nodig heeft om het leven te leiden zoals hij of zij dat wenst, of van huis uit gewend is. Gastvrij en in de locaties is het leven ‘zo thuis als mogelijk’.

Kijk hier voor de website van Zorgverlening Het Baken.

Raad van Toezicht

Het Baken kent een bestuursmodel dat bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar. De functie van de Raad van Toezicht is drieledig:

 • De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie
 • De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder
 • De Raad is toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken

Het document Visie op Toezicht geeft weer hoe de Raad van Toezicht zijn rol invulling geeft.

Profiel

De Raad van Toezicht wil bijdragen aan de ontwikkeling van professionaliteit binnen het toezicht door mensen met in potentie toezichthoudende capaciteiten de gelegenheid te geven het ‘vak’ te leren. Toezicht houden wordt, anders dan vroeger, als een specifieke competentie gezien. De mogelijkheid om theorie en praktijk als leertraject te combineren in een ervaringsplaats, kan een goede voorbereiding op de functie van toezichthouder zijn. Daarom is besloten een ervaringsplaats in te richten. Dit is een leerplek voor een ervaren professional die in de toekomst een toezichthoudende functie ambieert.

 • Kandidaten zullen zich in het algemeen in de tweede fase van zijn of haar loopbaan bevinden met circa 5 tot 15 jaar ervaring en doorgroeipotentieel naar een (eind-) verantwoordelijke leidinggevende functie of specialisme binnen een middelgrote of grote organisatie.
 • We richten ons met name op professionals die in de zorg werkzaam zijn. Ook voor kandidaten vanuit corporaties (vastgoed) en het onderwijs (met name MBO/HBO) kan deze vacature geschikt zijn.
 • Zowel kandidaten met een inhoudelijk profiel (zorg, vastgoed, opleidingen) als een ondersteunend profiel (IT, FIN, HR) zijn welkom.

Kijk onderstaand voor het volledige functieprofiel.

Planning van de procedure

 • 7 oktober 2023: start werving
 • 4 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (gewijzigd)
 • Week 46 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
 • Week 48 2023: tweede gespreksronde met een afvaardiging van de Raad van Toezicht
 • Week 49 2023: klikgesprek en benoeming Raad van Toezicht

Uitgebreide informatie

Locatie

Elburg

Publicatiedatum

05.10.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.