Hardenberg
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

DIRECTEUR VMBO HAVO VWO

Directeur Hardenberg

We zoeken een mensgerichte verbinder en Christelijke identiteitsdrager die geniet van het werken aan een mooie school voor onze leerlingen. Je werkt vanuit een persoonlijke drive voor goed onderwijs, brede vorming en Christelijke identiteit aan het vertalen van onze onderwijsvisie naar de schoolpraktijk. Om dat te bereiken geef je veel ruimte en vertrouwen. De vestiging Hardenberg staat er kwalitatief goed voor maar heeft wel te maken met een demografische prognose van krimp. Profilering en uitdragen van alles wat er binnen de school gebeurt aan goed en uitgesproken Christelijk onderwijs is daarom van groot belang.

Greijdanus Hardenberg

De vestiging Hardenberg verzorgt onderwijs voor zo’n 900 leerlingen in het VMBO, HAVO en VWO. Op de vestiging werken zo’n 135 medewerkers (80 fte). De vestigingsdirecteur is integraal verantwoordelijk voor het leiding geven aan de vestiging. Daarnaast levert de directeur een bijdrage aan het strategisch beleid van Greijdanus als geheel. Je bent lid van het directeuren overleg (DO) samen met de overige vestigingsdirecteuren en het CvB. Er is een nauwe samenwerking met het primair onderwijs, de gemeente en de omgeving. Vanwege wenselijkheid van doorlopende leerlijnen vanuit het gereformeerd primair onderwijs wordt intensieve samenwerking gezocht met Scholengroep Hannah. De vestigingsdirecteur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Noordoost Overijssel. greijdanus.nl/hardenberg

Opdracht

Speerpunten van de opdracht zijn:
 • Het bevorderen en uitdragen van de kwaliteit van onderwijs en de christelijke identiteit vanuit persoonlijke betrokkenheid en christelijke levensovertuiging;
 • Het profileren van de vestiging in de regio;
 • Versterken van de verbinding met Greijdanus als geheel, vanuit wederkerigheid;
 • Dagelijks leidinggeven aan een prachtige vestiging die er goed voor staat;
 • Continueren en afmaken van de vertaling van de Greijdanus onderwijsvisie naar de lespraktijk;
 • Inrichten van persoonlijk leren en brede vorming gericht op leren, geloven en leven;
 • Ruimte voor maatwerk voor iedere leerling op basis van de persoonlijke leerlijn;
 • Aandacht voor passend onderwijs en de ontwikkeling van Sterk Techniek;
 • Ontwerpen van een geïntegreerd curriculum gericht op een brede onderbouw en doorlopende leerlijnen;
 • Bestuurlijke samenwerking en goede aansluiting bij PO en beroepsonderwijs waaronder het verder werken aan geïntegreerd MBO in samenwerking met de partners in de regio.

Wij zoeken:

 • Een directeur met visie en leidinggevende ervaring;
 • in staat om vanuit eigen geloofsbeleving invulling te geven aan de gereformeerde identiteit en de waarden van Greijdanus en de vestiging daarin voor te gaan;
 • die met visie, drive en persoonlijke betrokkenheid het zichtbare boegbeeld is voor de vestiging;
 • die goed in staat is om te verbinden, motiveren en waarderen;
 • die onderwijskundig sturing kan geven én ruimte en vertrouwen geeft voor eigen verantwoordelijkheid;
 • met lef om zelf aan te spreken en actief te werken aan een aanspreekcultuur;
 • die inhoud geeft aan implementatie en begeleiding van reeds in gang gezette processen;
 • die investeert in- en intensief samenwerkt met de scholengroep Hannah binnen GOON verband;
 • die investeert in contact met de omgeving (ouders, andere scholen, lokale gemeente);
 • met financieel en veranderkundig inzicht en een managementopleiding op universitair niveau, dan wel de bereidheid om deze te gaan behalen.

Wij bieden:

Een uitdagende directiefunctie met integrale verantwoordelijkheid voor de vestiging Hardenberg. U wordt ondersteund door stafdiensten op het gebied van ICT, Financiën, P&O,Communicatie en facilitaire zaken vanuit Greijdanus. U bent onderdeel van een sterk Greijdanus directeurenoverleg en levert in deze rol een bijdrage aan het beleid Greijdanus breed. Er is binnen het directeurenoverleg veel aandacht voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, inclusief de mogelijkheid tot het volgen van een relevante studie. De functie is ingedeeld in functiegroep 13. Klik hier voor het functieprofiel schoolleider B.

Planning van de procedure:

 • 17 juni 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • Week 25 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
 • Week 26/27: tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissies

Uitgebreide informatie

Locatie

Hardenberg

Publicatiedatum

26.05.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.