Rotterdam
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

DIRECTEUR ROTTERDAM

Nieuw

De Passie Scholengroep

De Passie is een scholengroep voor evangelisch-bijbelgetrouw onderwijs. Vanuit zes scholen in Rotterdam, Utrecht, Wierden, Ede, Deventer en Arnhem, met ondersteuning van het stafbureau in Houten, biedt zij een uitdagende leeromgeving waar leerlingen hun talenten ontdekken en leren inzetten. De Passie staat voor onderwijs vanuit het geloof dat God met iedere leerling een uniek plan heeft. Vanuit deze gedrevenheid worden leerlingen door medewerkers gezien en benaderd. De Passie streeft ernaar om het woord van God, de Bijbel, te integreren in de dagelijkse praktijk. De Passie geeft uitvoering aan overheidsbeleid en volgt landelijke trends op onderwijskundig terrein, maar stelt zich voortdurend de uitdaging om daaraan vanuit de eigen identiteit invulling te geven. Onderwijskwaliteit en opbrengsten zijn belangrijk, maar de ambitie van de Passie reikt verder: de Passie wil dat iedere leerling zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten ontdekt om vandaaruit van betekenis te zijn in het koninkrijk van God. De Passie wil haar leerlingen ondersteunen en stimuleren in het volgen van Jezus en het dienen van de ander. In het gesprek over vorming en onderwijsontwikkeling is de inbedding ervan in een leer- en geloofsgemeenschap een belangrijk thema. De ruim 400 bevlogen medewerkers van de Passie scholen staan voor de uitdaging samen een klimaat te creëren waarvan het motto is: ‘Jouw bestemming, onze passie’. website de Passie

De Passie Rotterdam

De Passie Rotterdam is een evangelisch bijbelgetrouwe school voor vmbo, havo, vwo en gymnasium. De school heeft 766 leerlingen en ruim 100 medewerkers. In een nieuw en inspirerend pand aan de Maashaven biedt de Passie uitdagend onderwijs met een missie, waar leerlingen hun talenten leren ontdekken en inzetten. De leerlingenpopulatie is veelkleurig, weerspiegelt de breedte van christelijk Nederland en is afkomstig uit Rotterdam en wijde omstreken. De medewerkers omschrijven de sfeer van de school als een warme deken. Het onderwijs is van goede kwaliteit en wordt gegeven door zeer betrokken medewerkers die met bevlogenheid over De Passie en de missie van de Passie spreken. De belangrijkste uitdagingen voor de Passie Rotterdam zijn:
 • Het bewaken van de eigenheid van de Passie als instelling voor evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs. Het, samen met de bovenschoolse organisatie, voortdurend doordenken en ontwikkelen van de christelijke identiteit van de school. Van de betekenis daarvan voor het onderwijs, de organisatie, de toerusting van leerlingen en docenten en het doelgroepenbeleid.
 • De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met een toenemende krapte vragen om een scherpe focus op het strategisch personeelsbeleid, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers passend bij het “Passie-dna”.
 • De verbinding en samenhang tussen de Passie als geheel en de Passie Rotterdam is van groot belang en wordt verwoord door een gezamenlijke visie en missie en een gezamenlijk strategisch beleidsplan. Dit strategisch plan vormt de basis voor het lokale beleid en het schoolplan van de Passie Rotterdam. Ontwikkeling en versterking van deze samenwerking en samenhang is essentieel voor de Passie als geheel en voor de Passie Rotterdam.
 • Positionering van de Passie extern (waaronder gemeente, lokale kerken en gemeenten, instellingen voor VO en PO) en werving van nieuwe leerlingen om de gezonde leerlingeninstroom vast te houden.
 • De Passie staat binnen Rotterdam-Zuid goed bekend als een veilige school. Er is echter wel een toename waar te nemen van “straatcultuur” in de directe omgeving. Dit vraagt om een goede doordenking van het beleid, toerusting van het personeel en een verbindend en daadkrachtig MT.
 • Het gebouw van de Passie Rotterdam is vijf jaar oud en gebouwd op groei. De afgelopen jaren waren jaren van sterke groei, waardoor de beschikbare ruimte nu optimaal bezet wordt. Daarom wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om verdere groei te faciliteren.

Wie zoeken wij?

Je bent een verbindend, inspirerend en dienend leider die een stevig en authentiek boegbeeld is zowel binnen de organisatie als daar buiten. Je geeft duidelijk richting, neemt mensen mee, bent besluitvaardig en weet visie en strategie te vertalen in concreet beleid en duidelijke doelen. Je bent toegankelijk in je managementstijl, zoekt voortdurend contact met medewerkers en leerlingen. Je kunt als onderdeel van het landelijke managementteam (CMT) op strategisch niveau meedenken en adviseren over de ontwikkeling van de Passie groep. Je bent in staat om bovenschools beleid te implementeren in de school en daarvoor in het plaatselijk managementteam en in het team draagvlak te creëren. Je bent gericht op samenwerking met het stafbureau in Houten dat je ondersteunend terzijde staat. Je bent een overtuigd christen en actief lid bij de gemeente waar je deel van uitmaakt. Je gelooft dat God met iedere leerling en medewerker een uniek plan heeft. Vanuit deze persoonlijke overtuiging heb je een heldere visie voor evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs en geef je dat als identiteitsdrager vorm. Je hebt kennis van en visie op onderwijs- en organisatieontwikkeling. Je weet een gezond evenwicht te bewaren tussen ambities en doelstellingen van de organisatie en de bevlogenheid en de draagkracht van de medewerkers. Je weet de positie en de eigenheid van de Passie bij externe stakeholders (gemeenten, kerken, primair onderwijs, etc.) te versterken. Je denkt en werkt op WO-niveau en hebt managementervaring in het onderwijs of een sterke, aantoonbare affiniteit met het onderwijs.

Plaats in de organisatie

De directeur geeft direct leiding aan het managementteam van drie sectorleiders, een manager bedrijfsprocessen en aan een deel van het onderwijsondersteunend personeel van de Passie Rotterdam, en indirect aan ruim 100 medewerkers. De directeur rapporteert aan het College van Bestuur (CvB). De algehele leiding van de scholen is handen van het eenhoofdige CvB van de Passie. Het CvB vervult een beleidsbepalende rol en ontwikkelt op hoofdlijnen de strategische doelstellingen voor de scholen. De directeur is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan het CvB en voor de ontwikkeling van beleid ten behoeve van het functioneren van de school. De directeur draagt, binnen de kaders die het bestuur vaststelt, zorg voor de voorbereiding en uitvoering van beleid aan de school. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut: er is in geringe mate sprake van mandatering van bestuurstaken. Elke schooldirecteur binnen de scholengroep is tevens lid van het CMT, het Centraal Management Team.

Planning en arbeidsvoorwaarden

Planning:

 • 19 mei: einde reactietermijn
 • 26 mei: 1e gespreksronde: 26 mei (met consultants van Pandion)
 • 8 juni: 2e gespreksronde: (met vertegenwoordigers van de Passie)
 • Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de procedure

Arbeidsvoorwaarden: omvang van de functie 0,9 – 1,0 fte. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao vo.

Uitgebreide informatie

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

21.04.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.