Arnhem
Meer details
Adres
Grensweg 2, 6823 JH Arnhem
Match criteria
Regio
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Zuid-Holland
Dienstverband
 • Vast
Status
 • Afgerond

DIRECTEUR ARNHEM (afgerond)

Nieuw

Profiel

U bent het boegbeeld van de locatie Arnhem. Vanuit een heldere onderwijskundige visie versterkt u het profiel van de school en positioneert u Guido in Arnhem en de regio. U investeert in het netwerk binnen de lokale en regionale politiek, onderwijsinstellingen, en overige stakeholders.
U bent een zichtbare leider met aandacht voor medewerkers en leerlingen. Die vanuit een heldere visie en focus overzicht houdt, besluitvaardig acteert, keuzes maakt en die borgt. U brengt stabiliteit en biedt ruimte aan initiatieven en u stimuleert eigenaarschap. U geeft op inspirerende wijze leiding en sturing aan innovatie en onderwijsontwikkeling en hebt een scherp oog voor kwaliteit en de bewaking daarvan.
Als lid van het directieteam werkt u nauw met elkaar samen. U bent onderdeel van een team dat van elkaar wil leren en in onderlinge dialoog verder wil ontwikkelen.
U bent een actief christen die vanuit deze levenshouding vorm geeft aan de christelijke identiteit van de school. U vertaalt de identiteit, met een veranderende achterban, in bijbelgetrouw onderwijs en in het aannamebeleid.

Taken en verantwoordelijkheden

 • U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de scholengemeenschap en bent intensief betrokken bij het schrijven van het schoolplan.
 • U bent strategisch gesprekspartner van het College van Bestuur over algemene beleidszaken, zoals financiën en beheer, personeel en organisatie, kwaliteitszorg, communicatie, marketing en PR.
 • U geeft invulling en uitvoering aan het onderwijskundig beleid dat gericht is op ontwikkelingsgericht en ICT-ondersteunend leren en activerende didactiek.
 • U vertaalt het schoolplan naar het locatieplan met daarbij oog voor concrete aanpak, benodigde leermiddelen en formatie.
 • U analyseert de onderwijsresultaten en onderneemt naar aanleiding daarvan actie.
 • U draagt zorg voor de verdere verbetering van doorgaande leer- en zorglijnen binnen de scholengemeenschap.
 • U geeft direct leiding aan 2 teamleiders, de onderwijs ondersteunende medewerkers en indirect aan de docenten. Verder bent u verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van medewerkers voor het behalen van schooldoelen en de ingezette professionalisering.
 • U bouwt en onderhoudt contacten met collega’s, medewerkers, leerlingen en ouders om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van leerlingen en hun vorming als christen.
 • U vertegenwoordigt Guido Arnhem in externe overlegsituaties. U legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten en profileert en positioneert Guido in diverse relevante netwerken.

Competenties en kwaliteiten

 • Visie
 • Besluitvaardigheid
 • Communicatie
 • Leidinggeven en coachen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • HBO/WO- werk- en denkniveau.

Guido

Guido staat voor christelijk onderwijs waarin de Bijbel als Gods woord centraal staat. Guido hecht veel waarde aan de ontwikkeling van leerlingen tot verantwoorde christenen, waarbij actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen wordt bevorderd. Daarbij staan vakkennis, vaardigheden, talent- en karakterontwikkeling centraal. Bij Guido draagt men met elkaar bij aan de ontwikkeling van de circa 1700 leerlingen en 200 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven op drie vestigingen, twee in Amersfoort en één in Arnhem.

Guido werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie. Talentontwikkeling en kwaliteiten van leerlingen en docenten zijn daarin een belangrijk uitgangspunt. Voortdurend wordt de verbinding gemaakt tussen de visie op identiteit en de pedagogische visie op bijbelgetrouw christelijk onderwijs.

De locatie Arnhem is een groeiende locatie (op dit moment 230 leerlingen). Er wordt veel werk gemaakt van goed en uitdagend onderwijs. Maatwerk en diversiteit in aanpak, maken Guido Arnhem tot een kleurrijke school. De kracht van Arnhem is vooral: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat herkennen de leerlingen en hun ouders. Er is een sterke ouderbetrokkenheid door een voortdurende en gelijkwaardige dialoog. Het gemiddeld jonge team van docenten is te typeren als innovatief met veel ruimte voor initiatieven. Zie ook www.guido.nl

Het locatie management team (LMT) bestaat uit twee teamleiders en de directeur. De directeur vormt samen met de directeuren VMBO (Arnhemseweg Amersfoort) en Havo-VWO (Paladijnenweg, Amersfoort) het directieteam, dat rapporteert aan het College van Bestuur.

Promofilm Guido

Randvoorwaarden

Omvang van de functie betreft een dienstverband van 0,8 fte, vanaf de start van schooljaar 2019/2020. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO salarisschaal 14.

Planning

Woensdag 6 maart, eerste gespreksronde door Pandion Partners
Dinsdag 19 maart, tweede gespreksronde bij Guido in Arnhem
Maandag 25 maart Assessment in Amsterdam
Dinsdag 16 april derde gespreksronde: arbeidsvoorwaarden en benoeming

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

24.01.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.