ratio pixel
Zorgverlening Het Baken

LID RAAD VAN TOEZICHT (zorg)

Zorgverlening Het Baken

Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Met een breed pakket aan diensten op het terrein van welzijn, wonen, zorg en behandeling speelt zij in op de vaak uiteenlopende wensen en behoeften van cliënten. Het Baken wil haar cliënten kennen als mens, en de ondersteuning aanpassen aan wat iemand nodig heeft om het leven te leiden zoals hij of zij dat wenst, of van huis uit gewend is. Gastvrij en in de locaties is het leven ‘zo thuis als mogelijk’.

Kijk hier voor de website van Zorgverlening Het Baken.

Raad van Toezicht

Het Baken kent een bestuursmodel dat bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar. De functie van de Raad van Toezicht is drieledig:

  • De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
  • De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder;
  • De Raad is toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken.

Het document Visie op Toezicht geeft weer hoe de Raad van Toezicht zijn rol invulling geeft. 

Profiel

U heeft een achtergrond in de (ouderen)zorg en u heeft een eigentijdse opvatting over de inrichting van bestuur en toezicht. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en een professionele afstand.  Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied. U bent lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U laat maatschappelijke binding zien en beschikt over een breed functioneel netwerk en u kunt in teamverband werken. Bij voorkeur bent u woonachtig en/of heeft u binding met de regio waarin Zorgverlening Het Baken werkzaam is. Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij dat die christen zijn en daar zichtbaar invulling aan geven in houding, gedrag en waardenoriëntatie. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de grondslag van Zorgverlening Het Baken.

Kijk onderstaand voor het volledige functieprofiel.

Planning van de procedure

  • 7 oktober 2023: start werving
  • 4 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (gewijzigd)
  • 16 november 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
  • 24 november 2023: tweede gespreksronde met een afvaardiging van de Raad van Toezicht
  • Week 49 2023: klikgesprek en benoeming Raad van Toezicht