ratio pixel
Profila Zorggroep

LID RAAD VAN TOEZICHT (bestuurlijk profiel)

Profila Zorggroep

Profila Zorggroep geeft professionele zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Geïnspireerd door het geloof en werkend vanuit de visie dat Jezus ons leert lief te hebben en naar elkaar om te zien. Profila Zorggroep begeleidt ongeveer 1100 mensen op woonlocaties, dagbestedingslocaties, gezinshuizen of ambulant in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. Profila Zorggroep richt zich op mensen met een  intensieve, bewerkelijke ondersteuningsvraag. Kijk op: Profila Zorggroep

Onze visie: Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en lef professionele ondersteuning aan mensen met een beperking of psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen hun leven, met de mogelijkheden die zij hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.
 

Raad van Toezicht

Profila Zorggroep kent een bestuursmodel dat bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar. De functie van de Raad van Toezicht is drieledig:

•    De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie
•    De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder
•    De Raad is toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken

De Raad van Toezicht is zich bewust van haar integrale verantwoordelijkheid,  overeenkomstig de zorgbrede Governance Code. Ze werkt vanuit de kernwaarden Geloof, Vertrouwen en Verbinding, vanuit een christelijke levensovertuiging. Ruimte biedend aan een ieder en met een open, geïnteresseerde houding en gedrag. De Toezichtsvisie geeft weer hoe de Raad van Toezicht zijn rol invulling geeft. Binnen de Raad is er sprake van  drie commissies: een auditcommissie financiën, een remuneratiecommissie en een auditcommissie zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn neemt de Raad afscheid van haar voorzitter. Een van de huidige leden zal de rol van voorzitter op zich nemen, waardoor er ruimte ontstaat voor een algemeen lid Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel. 
 

Profiel lid Raad van Toezicht (bestuurlijk)

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht en het profiel zoeken we : 
•    Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in de zorg of welzijn. 
•    Rolbewust strategisch, met een scherpe kijk op modern governance.
•    Een stevige gesprekspartner; open, ontspannen, reflectief, positief kritisch en scherp.
•    Teamplayer, prettig in contact en in dialoog, gericht op het benutten van ieders kwaliteiten. 
•    Affiniteit met de doelgroep van Profila Zorggroep. 
•    Beschikt over een groot relevant netwerk en is bereid dit in te zetten. 
•    Vanuit zijn of haar expertise bereid om te fungeren als klankbord voor de bestuurder.
•    Onafhankelijk, integer en geen sprake van onverenigbare belangen.
•    Voldoende beschikbaar (+/- 120 uur per jaar)
•    Overtuigd christen, aansluitend bij de identiteit van Profila Zorggroep.
 

Planning en voorwaarden

  • Einde reactietermijn 11 november
  • In de week van 20 november 1e gespreksronde met Pandion leiderschap in Nijkerk.
  • In de week van 27 november 2e gespreksronde met benoemingscommissie.

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van opnieuw vier jaar. De honorering is in lijn met de WNT.