ratio pixel
Driestar Educatief

INTERIM SENIOR TEAMLEIDER FINANCIEN

Driestar educatief

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doet zij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies. Driestar educatief staat voor mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van de organisatie. 

Interim Senior Teamleider Financien

Het werken bij een onderwijsinstelling waarvan eveneens drie private onderwijsadviesbureaus  (CPS, Gouwe Academie en Onderwijs Advies) deel uitmaken, brengt op financieel gebied veel diversiteit en uitdagingen met zich mee. De organisatie heeft te maken met overheidsgelden, collegegelden en inkomsten uit commerciële activiteiten. De senior teamleider financiën is een van de sleutelposities binnen de afdeling Support, waar ook o.a. HRM, ICT, Kwaliteitszorg, Catering, Mediatheek en Studentzaken een plek hebben. Kortom, een interessante context waarin van de interim senior teamleider financiën wordt verwacht dat die als adviseur en sparringpartner op alle niveaus in de organisatie verder kijkt dan cijfers alleen. De taken zijn zeer divers:

 • Adviseren:  communicatie met management en controller over resultaten en advisering over financiële beleidsvorming. 
 • Coördineren: coördinatie van de taken binnen het zelforganiserende team financiën. 
 • Controleren: controle op de financiële werkzaamheden zoals aansluitingscontroles, supervisie op administratie, controle op administratieve processen.
 • Operationeel: verzorgen van periode-afsluitingen, uitvoeren en begeleiden van (project) administraties,  budgetbewaking, opstellen van financiële rapportages zoals begroting, jaarrekening en maandrapportages en analyse van deze rapportages. 

Opdracht en profiel

De opdracht is tweeledig. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team financiën. Daarnaast geef je vorm aan de veranderopdracht om de administratieve organisatie verder te professionaliseren qua inhoud en proactieve cultuur naar een afdeling die up to date en in control is. De afdeling gaat in de organisatie en de interne dienstverlening een belangrijke adviesrol vervullen. Jij leidt en begeleidt de afdeling in deze ontwikkeling, je brengt hen in deze positie en stelt hen in staat de komende jaren als zodanig te functioneren. Je investeert in een professionele cultuur waarin eigenaarschap en integraal management belangrijke aspecten zijn. Dit vraagt om een administratieve organisatie waarin de basis op orde is. Als interim senior teamleider speel je een belangrijke rol in het verder professionaliseren van deze administratieve organisatie en de interne controle en beheersing. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van processen en voor een optimale aansluiting van de primaire onderwijsprocessen en de ondersteuning vanuit de administratieve organisatie. Je staat garant voor het volledig en tijdig leveren van management- en sturingsinformatie. Je rapporteert aan de manager Support en treedt ook zelf op als adviseur voor het centraal managementteam (CvB en management van afdelingen) en aan de directie van de dochterondernemingen.

Wij zijn op zoek naar een proactieve interim senior teamleider die te typeren is als een stevige leider met senioriteit en gezag op inhoud, team en cultuur, die:

 • veranderkundig sterk is en vaardig is in het adviseren, begeleiden en instrueren van medewerkers, onder andere met betrekking tot de Administratieve Organisatie en de Interne Controle;
 • ervaring heeft met financieel adviseren en in staat is op alle niveaus in de organisatie aan te sluiten; 
 • kennis heeft van de (fiscale) wet- en regelgeving op het gebied van de financiële administratie;
 • de kernwaarden van Driestar educatief deelt en zich intrinsiek en persoonlijk verbonden weet met de christelijke identiteit van Driestar Educatief.

Aanbod

Een interessante opdracht in een praktijkgerichte organisatie waar de persoonlijke ontwikkeling van professionals centraal staat. De duur van de opdracht is naar verwachting een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De omvang wordt in overleg bepaald, waarbij gedacht wordt aan  ongeveer 3 dagen per week. Driestar educatief heeft Pandion Leiderschap gevraagd de werving te verzorgen. De contractuele afspraken worden rechtstreeks tussen de interim manager en Driestar educatief gemaakt, zonder tussenkomst van Pandion Leiderschap.

Planning en procedure

 • 18 april 2024: start werving
 • Week van 29 april 2024: gesprekken met o.a. manager Support van Driestar educatief
 • n.t.b: gesprek eind kandidaat met College van Bestuur
 • n.t.b: contractuele afspraken
 • n.t.b: kennismaking met medewerkers Support