ratio pixel
Fides

DIRECTEUR-BESTUURDER

Fides - geloof en vertrouwen

Fides is een vereniging die bestaat uit vier scholen in Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld. Het doel van de vereniging is om in de regio protestants-christelijk basisonderwijs te bieden met Gods Woord als grondslag. Binnen de vereniging wordt onderwijs gegeven aan ruim 600 leerlingen op vier locaties. 

Identiteit
Fides gelooft in onderwijs dat kinderen een stevige basis van geloof, hoop en liefde meegeeft. “Wij hopen dat kinderen door ons onderwijs ervaren dat zij unieke en geliefde schepselen van God zijn en hun roeping ontdekken om God te dienen en op hun eigen manier van betekenis te zijn voor hun medemensen, de wereld en de Schepping. Van alles wat kinderen bij ons leren, is dat het fundament. 

Kernwaarden
Vertrouwen: wij geven elkaar het vertrouwen dat wij in staat zijn om goede keuzes te maken en zijn ervan overtuigd dat deze keuzes in het belang zijn van de ontwikkeling van de kinderen van onze scholen;
Verbinding: we communiceren op basis van gelijkwaardigheid en weten ons verbonden door dezelfde doelen;
Geloven: we geloven in én met kinderen, in een goede relatie met ouders en andere externen;
Eigenaarschap: we nemen in alle lagen van de organisatie verantwoordelijkheid voor meetbare en merkbare ontwikkeling; we voelen de ruimte voor verkenning en onderzoek. Al ons werk is voortdurend gericht op de continue ontwikkeling van onze (toekomstige) leerlingen, we staan in elke situatie open voor leren van en met elkaar.

Kijk voor meer informatie op Fides.nl

De opdracht

Fides is ontstaan in 2023 na een fusie tussen vier protestants christelijke scholen in Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld. Voor deze fusie was al langere tijd sprake van een intensieve samenwerking die zich vooral op directeurenniveau toespitste. De sfeer en cultuur in de organisatie worden omschreven als prettig, warm en betrokken. Fides hecht veel waarde aan een goede balans tussen de kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor leerlingen en het voortdurend betekenis geven aan de christelijke identiteit. Na de besturenfusie staat de organisatie voor de volgende fase waarin verdere integratie op medewerkersniveau, de ontwikkeling naar een lerende organisatie en een professionele cultuur centraal staan. Fides wil daarnaast de onderwijskwaliteit versterken door in te zetten op onderwijsvernieuwing. Bovendien vindt op drie van de vier locaties de komende jaren nieuwbouw plaats. Daarbij zijn  drie gemeenten betrokken. 

Klik voor een uitgebreide beschrijving van de opdracht, de organisatie en de functie op onderstaand functieprofiel.

Het profiel

U bent een actief  en belijdend christen die vanuit een intrinsieke motivatie vorm en inhoud geeft aan de christelijke identiteit van Fides. U heeft oog voor diversiteit en u bent te typeren als een bruggenbouwer. U heeft hart voor de vorming van kinderen en voor kwalitatief christelijk onderwijs. U heeft visie op een professionele organisatie en op de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. U heeft veranderkundige expertise en ervaring. U bent een strategische sterke en verbindende inspirator die de dialoog zoekt. U bent besluitvaardig en koersvast. Vertrouwen is uw grondhouding. U geeft richting en ruimte en investeert in draagvlak en eigenaarschap. U bent een zichtbare en toegankelijke directeur-bestuurder die aansluit en gemakkelijk schakelt. Een klankbord met humor. U bent lerend en reflectief ingesteld. U onderhoudt een open lijn met het management, de organisatie, de Raad van Beheer en medezeggenschap. U bent een strategische netwerker die Fides profileert en positioneert in diverse relevante netwerken. U heeft een heldere visie op (externe) professionele ondersteuning en op een gezonde bedrijfsvoering.

Planning van de procedure

  • Vrijdag 16 maart 2024: start werving
  • Zaterdag 13 april 2024: einde reactie termijn voor kandidaten
  • Maandag 22 april 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion 
  • Woensdag 22 mei 2024: tweede gespreksronde met benoemingsadviescommissie

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.