ratio pixel
De Hoeksteen

BESTUURDER

De Hoeksteen

De Hoeksteen - fundament voor onderwijs - is een schoolvereniging in de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard. Binnen de vereniging wordt onderwijs gegeven aan ruim 900 leerlingen op de volgende scholen:

  • School met de Bijbel, Goudswaard
  • Groen van Prinstererschool, Klaaswaal
  • De Fontein, Puttershoek
  • Eben-Haëzerschool, Oud-Beijerland
  • School met de Bijbel, Streefkerk

De Hoeksteenscholen bieden onderwijs op reformatorische grondslag. De Bijbel, het Woord van God, is het fundament en het vertrekpunt voor het onderwijs en de opvoeding op de scholen. Onder het motto: “Gezamenlijk werken aan fundamenteel christelijk onderwijs” gaan de Hoeksteenscholen voor: goed onderwijs, goed werkgeverschap, goede samenwerking, goede kwaliteit en goede aansturing. De Christelijke identiteit is integraal in deze domeinen verwerkt. 

De opdracht

De Hoeksteen is ontstaan na een fusie tussen vijf reformatorische scholen in de Hoekse Waard en sinds 2022 ook in de Alblasserwaard. Na een periode van bouwen en integreren staat er een sterke vereniging met een krachtige identiteit en stabiliteit in leiderschap, onderwijs en bedrijfsvoering. Kenmerkend voor De Hoeksteen is het besef van het belang van eenheid en tegelijkertijd ruimte voor de eigenheid van iedere school in de specifieke lokale context. Deze eenheid in verscheidenheid vraagt van de bestuurder en het directieteam om doordenking en visie op verenigingsniveau en schoolniveau. De bestuurder heeft oog voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijsaanbod. De opdracht van de nieuwe bestuurder is om samen met de directeuren aan diverse maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen vorm te geven met de christelijke identiteit als fundament en uitgangspunt. Daarnaast vragen we van de nieuwe bestuurder om het ontwikkelen en realiseren van een visie op een toekomstbestendige omvang van de organisatie. 

Kijk onderstaand voor de volledige beschrijving van de opdracht in het functieprofiel.

Het profiel

U bent een actief belijdend christen die zich intrinsiek verbonden weet met de grondslag van de Hoeksteen en die betrokken is bij één van de kerken uit de achterban. U overziet de breedte daarvan en u bent te typeren als een bruggenbouwer. U heeft een warm hart voor de vorming van kinderen en u heeft affiniteit met christelijk onderwijs. U bent een strategisch sterke inspirator met visie op een toekomstbestendige organisatie en oog voor kwaliteit en ontwikkeling. Een zichtbare, toegankelijke, verbindende en situationele leider en klankbord. Duidelijk, besluitvaardig en koersvast, opererend vanuit vertrouwen. U bent lerend en reflectief ingesteld en u wilt zich blijven ontwikkelen. U bent rolbewust en u heeft visie op governance. U onderhoudt een open lijn tussen organisatie, bestuur, toezicht en medezeggenschap. U bent een ondernemende netwerker - vaardig in het managen van stakeholders - die De Hoeksteen extern profileert en positioneert. U heeft een heldere visie op professionele ondersteuning en op een gezonde bedrijfsvoering.

Planning van de procedure

Vrijdag 13 oktober 2023: start werving
Zaterdag 4 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
Dinsdag 14 november 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
Vrijdag 1 december 2023: tweede gespreksronde met benoemings(advies)commissies

Een assessment behoort eveneens tot de mogelijkheden.