ratio pixel
Scholengemeenschap Pieter Zandt

BESTUURDER

Pieter Zand Scholengemeenschap

De Pieter Zandt scholengemeenschap (Pieter Zandt) is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Kampen, Staphorst, Urk en IJsselmuiden. De bijna 400 professionals bieden aan ruim 2800 leerlingen in praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Pieter Zandt wil leerlingen vormen in christelijk burgerschap: burger van twee werelden. Als toekomstige professionals en  als navolgers van Christus in deze samenleving. Vertrekpunt daarbij is de Bijbel als het Woord van God. Alle betrokkenen willen in leer en leven de Heilige Schrift naspreken en ook het onderwijs inrichten naar Bijbelse maatstaven. Zo wil Pieter Zandt een leer- en leefgemeenschap zijn waarin onderwijs en christelijke vorming hand in hand gaan. Zie voor meer informatie in onderstaand functieprofiel of op pieterzandt.nl

Bestuurlijke opdracht

Pieter Zandt heeft een onderscheidend en herkenbaar profiel. Geworteld in het reformatorisch belijden en middenin de dynamiek van de huidige samenleving neemt zij haar positie in. Zelfbewust, met een open houding en in verbinding met de breedte van uw achterban pakt u vraagstukken op en vertaalt u die naar een eigen koers en verstaanbare visie op onderwijs, identiteit en christelijke vorming. U versterkt het (onderwijskundig) leiderschap dat vorm geeft aan de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs. U acteert vanuit uw visie op een  toekomstbestendige, professionele organisatie, adequate ondersteuning en een gezonde bedrijfsvoering. Zie onderstaand functieprofiel voor een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke opdracht.

Profiel Bestuurder

U bent een Christen, bestuurlijk gids en boegbeeld dat inspireert en richting geeft. U bent een dienend leider die luistert, de dialoog aangaat en deze faciliteert. U herkent zich in het reformatorisch belijden, u bent sensitief voor de breedte van de achterban en draagt de rijkdom van de grondslag van Pieter Zandt uit met hart en ziel en een rechte rug. U heeft een hart voor jongeren en christelijke vorming en u bent doordrongen van de betekenis van reformatorisch onderwijs. U bent authentiek, zelfbewust en koersvast. U bent strategisch sterk, ziet vooruit, houdt overzicht en bewaakt de samenhang en de voortgang. U bent een zichtbare en benaderbare bestuurder. U heeft aandacht voor de professional en bent gericht op groei en ontwikkeling. Uw stijl wordt gekenmerkt door duidelijkheid, barmhartigheid, souplesse en verbinding. Op zakelijke en empathische wijze neemt u uw omgeving mee. U bent een ondernemende netwerker die beschikt over bedrijfskundig inzicht en over een academisch werk- en denkniveau. Ook kandidaten die buiten het onderwijs werkzaam zijn worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.   

Planning van de procedure

18 november 2022: start werving
10 december 2022: einde reactie termijn voor kandidaten
19 december 2022: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
18 januari 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit Pieter Zandt
Week 4 2023: assessment (optioneel)
Week 8 2023: benoeming College van Bestuur en afronding procedure