De Identiteitsscan; richtinggevend in de zoektocht naar bezield leiderschap

 

 
Bezield leiderschap, mensen die vanuit identiteit-gedreven waarden leven en handelen. Bernhard Kok, partner bij executive searchbureau Pandion Leiderschap, en Wouter Disberg, partner bij de Betekenisfabriek, zijn hier allebei vanuit hun eigen expertise dagelijks mee bezig. Onlangs sloegen ze de handen ineen met de ontwikkeling van de Identiteitsscan. “De scan maakt organisaties bewust van hun identiteit.”

Wouter, jullie hebben de Identiteitsscan ontwikkeld. Wat is het?
Wouter: “De Identiteitsscan is een vereenvoudigde versie van onze gebruikelijke identiteitsonderzoeken, speciaal ontwikkeld voor Pandion. Het is een soort quickscan waarbij de betrokken personen een korte digitale vragenlijst invullen. Denk aan vragen als: beschrijf de identiteit in je eigen woorden, in hoeverre leeft de identiteit in de organisatie, raakt de identiteit jou persoonlijk? De antwoorden maken scherp inzichtelijk hoe de betrokken personen de desbetreffende organisatie zien.”

Inspirerend dus, zo’n quickscan. Werkt het ook?
Bernhard: “Absoluut! Laat me een voorbeeld geven. Onlangs waren we in gesprek met een christelijke scholengemeenschap die een nieuwe bestuurder zocht. Hun focus lag op het aantrekken van nieuwe leerlingen, waarbij ze zich vooral wilden profileren met hun christelijk onderwijs. Daar zou dus een belangrijke taak voor de nieuwe bestuurder liggen. Voordat we het kandidaatsprofiel gingen opstellen, lieten we een selecte groep de Identiteitsscan invullen. De uitkomsten bevestigden inderdaad de gewenste christelijke identiteit: uitstraling, huisstijl, logo’s, ze hadden het prima voor elkaar en iedereen wist wie ze waren. De christelijke identiteit bestond vooral op papier. De respondenten spraken zich er niet over uit hoe de school van betekenis was voor de omgeving of hoe ze hun christelijke identiteit in praktijk brachten. Dát hebben we kunnen teruggeven. Dat hun profilering technisch prima stond, maar dat het veel krachtiger zou kunnen: zet de deuren open, treed naar buiten, zoek de verbinding.”

De Identiteitsscan bracht dit naar boven?
Bernhard: “Precies. De scan bewees in deze situatie meteen zijn meerwaarde, want door alle antwoorden ontdekten we wat er níet aanwezig was. Dit hebben we vervolgens meegenomen in het kandidaatsprofiel: hoe zou jij die verbinding zoeken, wat is je visie en hoe ga je dat uitvoeren. De scan gaf essentiële inzichten om een nog beter passende bestuurder te vinden die naast zijn of haar bestuurlijke opgave eveneens vorm en inhoud geeft aan de christelijke identiteit van de organisatie.”

Is dat hoe de scan werkt, Wouter?
Wouter: “Ja, eigenlijk wel. De scan helpt om iets wat van nature aanwezig is in de organisatie – en soms ook heel ongeschreven en weinig expliciet is – explicieter en bewuster te maken. Het maakt mensen bewust van hun eigen identiteit waardoor iets abstracts als identiteit grijpbaarder wordt en mensen er ook iets mee kunnen. Voor een nieuwe bestuurder is deze informatie essentieel, want het geeft richting aan de opdracht die hij gaat uitvoeren.”

Maar wat maakt identiteit nu zo belangrijk voor leiderschap?
Bernhard: “Als een organisatie op zoek gaat naar een nieuwe bestuurder, betekent dat eveneens een nieuwe fase voor het bedrijf. Een nieuwe bestuurder brengt immers z’n eigen visie en plannen voor de organisatie mee. Het is daarom hét moment om als organisatie na te denken over de eigen identiteit: waar staan we, waar willen we naartoe, welk type leiderschap hoort daarbij en welke opdracht ligt er voor de nieuwe bestuurder? Dat moet helder zijn voordat wij op zoek gaan naar een kandidaat. Identiteit en leiderschap kun je niet los van elkaar zien.”

Herkennen jullie dat bij de Betekenisfabriek?
Wouter: “Absoluut. Ik herinner me een christelijke instelling voor ouderenzorg. Het bestuur worstelde met de vraag hoe ze hun christelijke identiteit sterker konden uitdragen. Ze merkten dat de bewoners er veel behoefte aan hadden, maar voor een deel van het personeel hoefde dat allemaal niet. Dan komt het aan op leiderschap: wat ga je doen? Er is moed en wijsheid nodig om voor je identiteit te gaan staan. Ook medewerkers kijken daarnaar.”

Bij Pandion duiden jullie al jaren de identiteit van organisaties. Waarom dan toch een Identiteitsscan?
Bernhard: “Zoals gezegd bepaalt de identiteit van een organisatie deels het type bestuurder dat nodig is. Bij Pandion Leiderschap beschreven we die identiteit altijd op basis van onze intuïtie en jarenlange ervaring. We vonden het belangrijk om hier een professionaliseringsslag in te maken. Zoals een kandidaat een assessment afneemt, zochten we een objectieve methode voor de organisatiekant. Dit is precies de expertise van de Betekenisfabriek. Hun Identiteitsscan haalt op een objectieve manier informatie naar boven. Met de Identiteitsscan valideren we onze bevindingen. Het versterkt onze zoektocht naar het juiste leiderschap.”

Over de Betekenisfabriek:
Als identiteitsspecialisten én christenen helpen wij organisaties hun bestaansrecht te ontdekken en dat richting en betekenis te geven. Bij ons draait het om identiteitsmarketing: we willen organisaties bouwen die denken en handelen vanuit de identiteit en betekenis die zij willen hebben voor hun klanten, hun omgeving en tot eer van God.
website de betekenisfabriek.

Auteur: G Veldman
Publicatie datum: 13-9-2022 9:58