Barneveld
Meer details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
Gewenst aantal uren
 • < 20 uur
Opleidingsniveau
 • WO
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school in Barneveld voor VMBO en Praktijkonderwijs. Ook verzorgt De Meerwaarde in samenwerking met (en onder licentie van) MBO-Amersfoort een aantal Mbo-opleidingen in Barneveld. In het fraaie schoolgebouw bieden ruim 275 professionele en betrokken medewerkers 1950 leerlingen een innovatieve omgeving waar zij op een uitdagende en stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, gewilde vakmensen en actieve burgers. Door levensecht en toekomstgericht onderwijs worden de talenten van de leerlingen ontwikkeld. Vandaar de slogan 'Geloof in elk Talent!'.

Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat aan leerlingen wordt meegegeven wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van het College van Bestuur, de directie, het onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel en ook de Raad van Toezicht is de christelijke levensovertuiging aanwezig en zichtbaar.


www.demeerwaarde.nl

Functie eisen

Basisvoorwaarden Voorzitter Raad van Toezicht:

 • onderschrijft de grondslag en de doelstelling van De Meerwaarde;
 • onafhankelijk, en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 • kan voldoende tijd beschikbaar stellen (180 uur per jaar).

Basiskwaliteiten Voorzitter Raad van Toezicht

 • de voorzitter is een dienend leider, die het overzicht heeft over het hele spectrum van het intern toezicht;
 • inspirator, en aanjager van het ontwikkelingsproces van de Raad van Toezicht;
 • affiniteit met het onderwijsveld en specifiek met het VMBO en Praktijkonderwijs;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten;
 • strategisch denkvermogen;
 • gestructureerd doorvragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • een proactieve houding en gedrag;
 • integer en een sterk normbesef;
 • kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
 • een goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';
 • voldoende financieel-economische kennis om de taak voor het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen te kunnen vervullen;
 • academisch werk- en denkniveau.

Raad van Toezicht

Sinds begin 2012 werkt De Meerwaarde met het Raad van Toezichtmodel. De Raad bestaat uit 5 leden; er is daarnaast een éénhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht is in het kader van waardegedreven toezicht strategisch partner voor het College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen, grotendeels samen met het College van Bestuur, zijn er twee commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

Overig

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Naast de vergaderingen hebben Leden van de Raad van Toezicht soms commissieoverleg en overleg met stakeholders. De voorzitter heeft daarnaast regelmatig overleg met de bestuurder (1x per 2 maanden). De vergoeding voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Meerwaarde is in lijn met de governancecode en de daartoe geformuleerde richtlijnen van de VTOI. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Planning

Week 27: eerste gespreksronde met Pandion
Week 28: tweede gespreksronde met de Meerwaarde
Week 29: gesprek voltallig RvT

Uitgebreide informatie

Locatie

Barneveld

Publicatiedatum

31.05.2019

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.