Landelijk
Meer details
Match criteria
Regio
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Flevoland
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Noord-Brabant
Status
 • Afgerond

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Stichting De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel is een landelijk werkende professionele, eerstelijns hulporganisatie die psychosociale hulp biedt aan jongeren, volwassenen en gezinnen. Daarnaast is zij betrokken bij zorgteams binnen het onderwijs; schoolmaatschappelijk werk; preventieve taken zoals voorlichting en toerusting aan kerkenraden, verenigingen, enz; gastopvang voor kinderen en jongeren. De Vluchtheuvel is herkenbaar als christelijke organisatie die haar werk verricht op basis van Gods Woord. De ongeveer 60 professionals zijn werkzaam op de locaties in Amersfoort, Dordrecht, Goes, Woerden en Zwolle en op enkele gesprekslocaties verspreid in het land. Vanuit het adagium: Samen aan de slag; betrokken en vertrouwd!

De Vluchtheuvel is een christelijke stichting die zich bij haar activiteiten laat leiden door de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten en is werkzaam binnen de gereformeerde gezindte. De Vluchtheuvel heeft hiermee een herkenbare en unieke plaats binnen het werkveld.

Zie ook www.stichtingdevluchtheuvel.nl

De opdracht

 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte en gedeelde visie op hulpverlening, doelgroepen, aanbod van zorg en een optimale inrichting van de bedrijfsvoering en de organisatie;
 • Vanuit deze visie maakt u strategische keuzes en versterkt u het onderscheidende profiel van De Vluchtheuvel en haar positie in het veld. Zelfstandig en in samenwerking met andere partijen;
 • U signaleert ontwikkelingen en ziet kansen om de dienstverlening te verbeteren of uit te breiden. U schat risico’s in en bewaakt de ingezette koers;
 • In de achterliggende jaren is een transitie ingezet naar een situatie waarin De Vluchtheuvel zelfstandig zorgt voor voldoende inkomsten tegen meer marktconforme tarieven. De omzet bestaat uit bijdragen van het deputaatschap DMZ, lokale kerken, scholen, gemeenten en cliënten. U geeft bevlogen en zakelijk een voortdurende impuls aan de verdere professionalisering om de (financiële) continuïteit van De Vluchtheuvel voldoende te borgen;
 • U geeft vertrouwen aan uw medewerkers, inspireert en ondersteunt hen en neemt hen mee in het veranderingsproces dat is ingezet. U bent daarin transparant en investeert in kwaliteit, verbinding, draagvlak en eigenaarschap;
 • Op daadkrachtige én dienende wijze geeft u leiding aan de organisatie en in directe zin aan het managementteam en ondersteunende medewerkers. U bent daarbij gericht op de voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en de professionaliteit van de medewerkers;
 • U draagt de christelijke identiteit en grondslag van De Vluchtheuvel actief uit. U geeft die voortdurend vorm en u bewaakt de herkenbaarheid;
 • Als boegbeeld vertegenwoordigt en positioneert u De Vluchtheuvel in relevante netwerken, u bouwt die uit en investeert in goede relaties met stakeholders, zoals deputaatschappen, kerken, gemeenten, andere aanbieders, etc.

Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide functieprofiel.

Planning van de procedure

22 maart 2021: Eerste gespreksronde kandidaten met Pandion Leiderschap
09 april 2021: Tweede gespreksronde kandidaten met De Vluchtheuvel.
21 april 2021: Verdiepend gesprek eind kandidaat met Raad van Toezicht
26 april 2021: Afrondend gesprek (arbeidsvoorwaarden)

Uitgebreide informatie

Locatie

Landelijk

Publicatiedatum

18.02.2021

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.