Utrecht
Meer details
Match criteria
Regio
  • Utrecht
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

VOORZITTER EN LEDEN BESTUUR

Vervuld

Voorzitter en leden bestuur (onbezoldigd)

Wij zoeken bestuursleden en een voorzitter die zich vanuit een sterke betrokkenheid met hart en ziel willen inzetten om vereniging Dit Koningskind een vitale en betekenisvolle rol te laten vervullen in de veranderende samenleving. Ervaar je zelf een beperking, heb je iemand in je omgeving met een beperking of voel je je op een andere manier betrokken? Als onderdeel van het bestuur van Dit Koningskind kun je het verschil maken!
Dit Koningskind is volop in ontwikkeling. Het bestuur wil in het licht van de eindigende zittingstermijnen tijdig een nieuw bestuur de gelegenheid bieden deze ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven.

Quote bestuurslid:
“Het is een prachtig moment om nu bestuurslid van Dit Koningskind te worden! Je speelt een mooie rol bij het verder ontwikkelen van Dit Koningskind. Samen met de leden zorgen voor een vitale vereniging die een betekenisvolle maatschappelijke rol speelt. Met diensten en producten zoals de leden dat graag zien. Afgestemd op hun wensen, mogelijkheden, behoeften en inbreng.”

Ontwikkelingen

De vereniging Dit Koningskind wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een vitale en maatschappelijk zichtbare vereniging. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de doorontwikkeling van de vereniging, bestaande uit een heroriëntatie op de kerntaken, de verenigingsorganisatie en de financiering van de vereniging. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar principes van modern verenigen (‘Vereniging 3.0’).
Van het nieuwe bestuur wordt verwacht dat zij in deze transitie een voortrekkersrol vervult en bijdraagt aan zowel de onderlinge verbinding van de brede achterban van Dit Koningskind als de maatschappelijke verbinding met voor de vereniging relevante stakeholders.

Vereniging Dit Koningskind

Vereniging Dit Koningskind ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of sociale beperking en hun omgeving. De vereniging verbindt mensen met elkaar vanuit het geloof dat ieder mens nodig is in Gods gezin. Dit Koningskind is een vereniging met ruim 9000 leden en ruim 1100 donateurs uit diverse kerken. Waar de vereniging eerder in gebrokenheid om een koningskind heen stond, ligt de focus nu meer op het samen een gemeenschap vormen waarin ieders plek als noodzakelijk en waardevol wordt gezien; onafhankelijk van de kwaliteiten of beperkingen die mensen hebben. Met haar expertise ondersteunt, inspireert en motiveert mensen met een beperking en hun omgeving. De vereniging faciliteert lotgenotencontact, organiseert gespreksgroepen, biedt individuele ondersteuning en organiseert vakanties. De vereniging wordt ondersteunt door een bestuursorganisatie (Utrecht) geleid door een (interim)directeur.

Quote bestuurslid:
“Dit Koningskind is een vereniging in beweging! Ze bestaat al lang en heeft altijd een belangrijke maatschappelijke rol gespeeld. Met nieuwe initiatieven en hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun netwerk. Dit blijven we doen! Uit de overtuiging dat iedereen er toe doet! Een overtuiging die we halen uit de Bijbel. Daarin lezen we over de waarde van elk mens. Door God geschapen. Als we om ons heen kijken, zien we dat er nog veel te doen is! We moeten alert zijn op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. We moeten steeds goed afgestemd zijn op de wensen en behoeften van mensen met een beperking en hun omgeving. En we willen een vitale, aantrekkelijke en gezaghebbende vereniging zijn en blijven. Daarom zetten we een beweging in gang! Een beweging waardoor het aantrekkelijk is om lid te zijn van Dit Koningskind. Een beweging waardoor de maatschappelijk rol van Dit Koningskind groter kan worden. In het belang van mensen met een beperking."

Bijzonderheden

Het gaat om een onbezoldigde functie, onkosten worden wel vergoed.
Tijdsbesteding +/- 120 uur voor een bestuurslid, 180 uur voor de voorzitter

Planning

Dit Koningskind laat zich in deze procedure begeleiden door Pandion Leiderschap. Als een rol als bestuurslid of voorzitter je aanspreekt dan nodigen wij je van harte uit om je motivatie en cv te uploaden.

• 2 oktober einde reactie termijn
• 13/14 oktober eerste gespreksronde met Pandion
• 28/29 oktober tweede gespreksronde met Dit Koningskind
• Week 43/44 eventuele verdiepingsgesprekken
• 10 november voordracht ALV Dit Koningskind

Uitgebreide informatie

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

10.09.2021

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.