Middelharnis
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Afgerond

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

CSG Prins Maurits

De christelijke scholengemeenschap Prins Maurits (CSG Prins Maurits) is dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen van Goeree-Overflakkee en de regio. De ruim 200 professionals bieden aan ongeveer 1580 leerlingen vwo, gymnasium, havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs en Connect. De grondslag van CSG Prins Maurits is de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. CSG Prins Maurits leidt leerlingen op tot zelfstandige – aan God en medemens verantwoordelijke – mensen. Leerlingen en personeel ervaren CSG Prins Maurits als een hechte gemeenschap, een zorgzame, veilige school met een goede onderwijskwaliteit en een expliciete, herkenbare christelijke identiteit. CSG Prins Maurits is een gemeenschap die leeft vanuit de Bijbel, het Woord van God, de bron en norm voor ons denken en handelen. Binnen deze gemeenschap ervaren we verbondenheid en is er ruimte voor eigenheid in ons gemeenschappelijk perspectief.

Bestuurlijke inrichting

Het College van Bestuur bestaat uit drie personen en vormt een collegiaal bestuur bestaande uit een voorzitter, een lid met aandachtsgebied onderwijs en een lid met aandachtsgebied bedrijfsvoering. Gezamenlijk geeft het CvB leiding aan de gehele organisatie. Aan elke medewerker wordt professionele ruimte gegeven zodat eigenaarschap van de professional wordt gestimuleerd. Het doel hiervan is dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en het gemeenschappelijk belang van de school. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit zeven personen bestaat.

Opdracht

CSG Prins Maurits neemt een unieke positie in op Goeree-Overflakkee en in de omgeving als dé protestants christelijke school voor voortgezet onderwijs. De voluit christelijke identiteit van CSG Prins Maurits wordt gewaardeerd en gekoesterd. Vanuit uw verantwoordelijkheid versterkt en borgt u deze identiteit, rekening houdend met en passend bij de tijd waarin wij leven. U versterkt het “Prins Maurits gevoel” waardoor leerlingen en professionals zich gezien en gewaardeerd voelen en gezamenlijk een hechte gemeenschap blijven vormen. U bent het boegbeeld van CSG Prins Maurits en profileert de school naar alle stakeholders op Goeree-Overflakkee en in de regio. U bent het aanspreekpunt en zorgt mede voor de borging en doorontwikkeling van de Beroepscampus, een samenwerking tussen de openbare RGO, CSG Prins Maurits, mbo’s, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de overheid. Als College van Bestuur geeft u op eigentijdse manier vorm aan governance en medezeggenschap en het bevorderen van een professionele aanspreekcultuur. U geeft, gezamenlijk met het CvB-lid met aandachtsgebied onderwijs, leiding aan de onderwijsafdelingen en aan het proces om te komen tot een breed gedragen onderwijskundig strategisch plan voor de komende vier jaar.

Profiel

U bent een actief belijdend christen die op een authentieke, bewogen wijze, met oog voor de brede achterban, verbindend en overbruggend is op het thema identiteit. U bent een benaderbaar en zichtbaar bestuurder met hart voor jongeren en het onderwijs. U bent strategisch sterk en weet dit om te zetten in een breed gedragen onderwijskundige visie. U bent een stevig boegbeeld en netwerker die CSG Prins Maurits op een duidelijke en scherpe manier kan profileren en vertegenwoordigen in diverse vormen van samenwerking. U bent gericht op samenwerking binnen het College van Bestuur, met de medezeggenschapsraad en met de Raad van Toezicht, waarbij u rolvast, verbindend en empathisch opereert. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Planning van de procedure

  • 6 januari 2023: start werving
  • 30 januari 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (daarna in overleg)
  • 8 februari 2023: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
  • 20 februari 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit CSG Prins Maurits

Meer informatie kunt u vinden in het onderstaand functieprofiel. Daarnaast kunt u bij vragen contact opnemen met Gerard Veldman.

Uitgebreide informatie

Locatie

Middelharnis

Publicatiedatum

06.01.2023

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.