Middelharnis
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Open

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Kindwijs, bijzonder goed onderwijs!

Kindwijs is een groep van 13 protestants-christelijke basisscholen op Goeree-Overflakkee. Per 1 januari 2022 zal ook SBO de Wegwijzer in Middelharnis aansluiten. Kindwijs staat voor goed en protestants-christelijk onderwijs aan de bijna 1900 leerlingen. De leerling wordt gezien als uniek persoon die goede resultaten behaalt en zijn of haar talenten in brede zin ontwikkelt. Daarvoor creëren de 240 betrokken medewerkers een uitdagende en veilige (leer)omgeving.
website Kindwijs

Missie en visie

De ontwikkeling van de talenten die de leerlingen van God hebben ontvangen, is het primaire doel van Kindwijs. Met gedifferentieerd onderwijs wordt rekening gehouden met verschillende leerstijlen en leerbehoeften van alle leerlingen. Kindwijs wil een lerende organisatie zijn waarin medewerkers en leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. In samenwerking met ouders en door de inzet van eigentijdse methodieken wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van leerlingen tot verantwoordelijke wereldburgers. Ontwikkeling, resultaten en plezier gaan hand in hand.

De opdracht

De Kindwijs scholengroep is ontstaan na meerdere opeenvolgende besturenfusies. Na een periode van bouwen en integreren is de organisatie klaar voor de volgende fase van bestendigen, verdiepen en door ontwikkelen. U gaat het profiel versterken dat sterk gekleurd wordt door de protestants-christelijke identiteit en ‘eenheid in verscheidenheid’. Dit is de kracht van de organisatie en vraagt om verdere verbinding op alle niveaus om een herkenbare en lerende organisatie te zijn. Samen met het managementteam gaat u vormgeven aan een gedeelde en toekomstgerichte visie op onderwijs, op het kind en op onderwijskundig leiderschap. U geeft samen met het managementteam uitvoering aan het strategisch plan “verbinding in ontwikkeling.”

Het profiel

U bent een actief belijdend christen die zich intrinsiek verbonden weet met de grondslag van Kindwijs. U bent door uw ervaring en eigentijdse visie op onderwijs en onderwijskundig leiderschap te typeren als ‘onderwijsmens’. U bent visionair en strategisch sterk, inspirerend en innovatief. Een zichtbare, toegankelijke, verbindende en situationele leider. Duidelijk, daadkrachtig en besluitvaardig opererend vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect. U bent reflectief ingesteld en wilt zich voortdurend ontwikkelen. U bent rolvast en met visie op governance onderhoudt u een open lijn tussen organisatie, bestuur en toezicht. U bent een actieve netwerker - vaardig in het managen van stakeholders - die Kindwijs extern profileert en positioneert. U heeft een heldere visie op professionele ondersteuning en op een gezonde bedrijfsvoering.

Klik op onderstaande button voor het uitgebreide wervingsprofiel.

Planning van de procedure

Vrijdag 26 november 2021: start werving
Zaterdag 18 december 2021: einde reactietermijn voor kandidaten
Woensdag 12 januari 2022: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
Week 4 2022 : tweede gespreksronde met benoemings(advies)commissies.

Een verdiepend en/of afrondend gesprek met de Raad van Toezicht en een assessment
behoren eveneens tot mogelijk te nemen stappen in het proces.

Uitgebreide informatie

Locatie

Middelharnis

Publicatiedatum

25.11.2021

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.